Kas nad võtavad armee B-hepatiiti?

Piirkondadevaheline avalik organisatsioon
viirusliku hepatiidiga patsientide abistamine

 • Kirjutama


Meie partnerid

Õigusabi vihjeliin

Tööpäeviti kell 13.00-17.00 Moskva aja järgi.

Kohtumine arstiga
Moskva piirkonnas

Vihjeliin vähipatsientide jaoks

Roszdravnadzori abitelefon

Rospotrebnadzori abitelefon

Hepatiidi viirustega nakatunud tsiviilisikutel on föderaalseadusega keelatud töötada ainult vereülekandesüsteemiga. Muid piiranguid pole. Kroonilise viirushepatiidiga inimeste vastuvõtmisest keeldumine teistele ametikohtadele on seadusevastane. Ja mis olukord on ajateenistusse astumisega ja ajateenistusse lubamisega?

Kahjuks on kaugelt alati inimestel, kellele keeldutakse tööle võtmast C-hepatiidi viiruse antikehade olemasolu tõttu, piisavalt juriidilisi teadmisi, et õigustatult kaitsta oma õigust töötada sellel ametikohal, mille jaoks nad kandideerivad. Pealegi peavad nad sageli hakkama saama töötajatega, kes ise pole lugenud normatiivdokumentatsiooni, millele nad viitavad. Mõelge ajateenistuse konkreetsele olukorrale.

Vihjeliiniga võttis ühendust naine, kellel diagnoositi krooniline C-viirushepatiit 2013. aastal. 2015. aastal läbis ta edukalt ravi ja sellest ajast alates on tema PCR-i tulemused olnud negatiivsed. Nüüd on ta otsustanud asuda sõjaväeteenistusse lepingu alusel, kuid sõjaväearstlik komisjon keeldub teda ajateenistuseks kõlblikuks tunnistamast, kuna ta pole kroonilise viirushepatiidi tõttu registreerimata, nagu on kirjas sanitaar- ja epidemioloogilistes eeskirjades “C-viirushepatiidi ennetamine”. Kas see on õigustatud??

Lühidalt on olukord järgmine:

 1. Krooniline viirushepatiit, sealhulgas ülekantud, ei ole põhjus ajateenija, reservväelase, töövõtja või ohvitseri teenistuskõlbmatuks tunnistamiseks (Vene Föderatsiooni valitsuse 04.07.2013 otsuse nr 565 „Sõjalise meditsiinilise läbivaatuse eeskirjade kinnitamine“ lisa „Haiguste ajakava“) ).
 2. Reeglina tunnistatakse kroonilise viirushepatiidi või viirushepatiidi all kannatavad patsiendid sõjaväeteenistuseks sobivateks väiksemate piirangutega või piiratud ajateenistuseks sobivatega (Vene Föderatsiooni valitsuse määrus).
 3. Krooniline viirushepatiit, samuti viirushepatiit, mis on üle kantud vähem kui aasta enne uurimist, on vastunäidustused eriteenistustingimuste edastamiseks föderaalsele julgeolekuteenistusele, nimelt: sõjaväeüksustes, erivägedes, merejalaväelastes, õhus, õhus rünnakuväe üksused; allveelaevadel ja pinnalaevadel; paakide meeskonnas, iseliikuvates suurtükiväe sisseseades, tankide ja traktorite baasil töötavatel sõidukitel; lahinguraketisüsteemide erirajatiste kohta (Venemaa Föderatsiooni valitsuse 04.07.2013 määruse nr 565 „Sõjalise meditsiinilise ekspertiisi eeskirjade kinnitamine“ lisa „Lisanõuded“); Kaug-Põhja piirkondades; radioaktiivse saastatusega kokkupuutuvatel territooriumidel; ebasoodsa kuuma kliimaga välisriikides; allveelaevade ning radioaktiivsete ainete, ioniseeriva kiirguse allikate, raketikütuste komponentide, mürgiste kemikaalide, elektromagnetiliste väljade allikate, optiliste kvantgeneraatorite, laserallikate, esimese ja teise patogeensusrühma mikroorganismide kohta (Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse 01.29.2015 määrus nr 39) ).
  FSB korralduses loetletud positsioone saab siiski hoida üks aasta pärast taastumist.
 4. Äge viirushepatiit, samuti viiruse aktiivse paljunemise faasis esinev viirushepatiit (suur viirusekoormus ja transaminaasid) võivad olla põhjuseks sõjaväelase tunnustamiseks, kes on ajutiselt kõlbmatu teatud sõjalisteks ülesanneteks: sukelduja, langevarjuhüppaja. Ametikohale naasmise otsus tehakse teise küsitluse põhjal pärast 6 kuud (FSB korraldus).
 5. Ei Vene Föderatsiooni valitsuse määruses ega FSB korralduses ei ole määratletud konkreetset metoodikat kroonilise viirushepatiidiga patsientide uurimiseks. Viirusliku hepatiidi diagnoosimine, diagnoosi seadmine ja eemaldamine toimub vastavalt kliinilistele soovitustele „Krooniline viirushepatiit B täiskasvanutel” (2014) ja „Krooniline viirushepatiit C täiskasvanutel” (2016) ning sanitaar- ja epidemioloogilistele eeskirjadele SP 3.1.3112-13 ning tähendab ägeda või kroonilise C-viirushepatiidi diagnoosi ainult siis, kui C-hepatiidi viiruse RNA tuvastatakse vereseerumis (plasmas) ".
 6. Ajateenijat, reservväelast, töövõtjat või ohvitseri, kellel on diagnoositud maksatsirroos või krooniline progresseeruv aktiivne hepatiit (ehkki pole täpselt teada, mis see on), võib pidada ajateenistuseks kõlbmatuks, samuti on osa maksast eemaldatud.
 7. Kõigis dokumentides eristatakse teenistusse astujaid ja juba läbinuid ning keelatakse sageli viirusliku hepatiidi all kannatavate patsientide lubamine üksikutele ametikohtadele (kuid mitte üldiselt sõjaväeteenistusse), samas kui juba teenistuses olevad isikud võidakse ajutiselt ametist vabastada ja naasta töökohustuste täitmine 6-12 kuu jooksul pärast korduseksamit.

Nagu alati, kirjutavad need dokumendid mittemeditsiinilised meedikud, nii et neid on rohkesti mõisteid, mis võimaldavad erinevaid tõlgendusi. Mõistet "viirushepatiit" leitakse sageli tüüpi ja vormi täpsustamata. Pädeva juristi jaoks annab see teile võimaluse kaitsta kaitset ja esitada põhjendatud vastuväiteid. Kuid otsustusõigus, see annab siiski teatud mänguruumi.

Lisaks uurisime olukorda üksikasjalikumalt ja kui vajate täielikku teavet koos linkidega artiklidokumentide juurde, lugege kogu artiklit.

Kõigepealt viiakse läbi ajateenijate ja töövõtjate tervisekontroll vastavalt Vene Föderatsiooni valitsuse 04.07.2013 määrusele nr 565 „Sõjalise tervisekontrolli eeskirjade kinnitamise kohta“. Kooskõlas artiklitega 14 ja 26 peavad ajateenijad ja lepingulised teenistuse taotlejad muu hulgas läbima inimese immuunpuudulikkuse viiruse antikehade, B- ja C-hepatiidi markerite, süüfilise seroloogiliste reaktsioonide vereanalüüsi..

A - sobib ajateenistuseks;
B - sobib sõjaväeteenistuseks väiksemate piirangutega;
B - sobib ajateenistusse, s.t. on tõmmatud ainult sõja ajal liini 2. osas, mis on ette nähtud kadude korvamiseks;
G - ajutiselt sõjaväeteenistuseks kõlbmatu;
D - ei sobi ajateenistusse.

Haiguste loendis on B- ja C-hepatiit määratud seedeelundite haiguse sektsiooni 11. Vastavalt artiklile 59,

 • ajateenijaks kõlbmatuks tunnistamise põhjused on maksatsirroos ja krooniline progresseeruv aktiivne hepatiit;
 • kahjustatud maksafunktsiooni ja (või) mõõduka aktiivsusega krooniline hepatiit - põhjus ajateenija või lepingulise ohvitseri piiratud kasutuses olevaks ajateenistuseks ning ohvitseri ja allohvitseri (keskkaitsja) väheste piirangutega ajateenistuseks kõlblikuks tunnistamiseks;
 • kui osa maksast eemaldatakse, loetakse ajateenistuses või lepingu alusel sõjaväeteenistuses olevad sõdurid, meremehed, seersandid ja mehaanikud teenistusvõimetuks jätkamiseks ning ohvitserid ja sõjaväelased (sõjaväeohvitserid), olenevalt kahjustatud maksafunktsiooni olemasolust või puudumisest, kõlbmatud või piiratud töövõimega.

„Lisanõuded” piiravad selgelt haige viirushepatiidi (ilma hepatiidi tüüpi täpsustamata) värvatud ajateenijate ja ajateenijate võimalust teenida pärast taastumist sõjaväe erivägedes, merejalaväelastes, õhu- ja õhurünnakuüksustes; allveelaevadel ja pinnalaevadel; paakide meeskonnas, iseliikuvates suurtükiväe sisseseades, tankide ja traktorite baasil töötavatel sõidukitel; raketitõrjesüsteemide erikonstruktsioonide kohta. Ja see on ka kõik. Teistes osades pole teenimisvõimalused piiratud..

Lisaks osutab „Haiguste loetelu” artikkel 59 eraldi, et „kroonilise hepatiidi esinemist tuleks kinnitada põhjaliku läbivaatusega spetsialiseeritud osakonnas ja punktsioonibiopsia tulemustega ning kui biopsiat või sellest keeldumist on võimatu läbi viia, osutavad kliinilised, laboratoorsed ja instrumentaalsed andmed. stabiilne maksakahjustus vähemalt 6 kuud ".

Vastavalt punktile 3.9. III jagu C-hepatiidi laboratoorsed diagnoosid Sanitaar- ja epidemioloogilised eeskirjad SP 3.1.3112-13 “C-viirushepatiidi ennetamine”, heaks kiidetud 10. veebruaril 2013 Vene Föderatsiooni riikliku sanitaararsti otsusega nr 58, “kroonilise südamehaiguse või kroonilise C-hepatiidi diagnoosi kinnitatakse ainult juhul, kui see tuvastatakse seerumis (plasmas) ) C-hepatiidi viiruse vere RNA. " Seega ei saa "kroonilise C-viirushepatiidi" diagnoosi panna patsiendile, kes ei tuvasta C-hepatiidi viirust veres.

Selle korralduse kohaselt on krooniline viirushepatiit, samuti viirushepatiit, mis on üle kantud vähem kui aasta enne uuringut, vastunäidustused

 • Kaug-Põhja piirkondades ja samaväärsetes piirkondades (II osa punkt 4);
 • territooriumidel, mis on Tšernobõli katastroofi tagajärjel radioaktiivse saastatusega kokku puutunud (V osa punkt 7);
 • ebasoodsa kuuma kliimaga välisriikides (VIII osa punkt 10);
 • radioaktiivsete ainete (RV), ioniseeriva kiirguse allikate (III), raketikütuste (SRT) komponentide ja muude väga mürgiste ainete, keemiarelvadega seotud mürgiste kemikaalide, elektromagnetiliste väljade allikatega sagedusvahemikus 30 kHz kuni 300 GHz (EMF) töötamiseks, optilised kvantgeneraatorid, laserkiirgusallikad, I, II patogeensusrühma mikroorganismid (IX osa);
 • allveelaevadel (X osa).

Pange tähele, et viirushepatiit tuleb diagnoosida arstliku komisjoni vastuvõtmise ajal või taotlejal peab olema ravi paranemist kinnitav analüüs vähemalt üks aasta enne komisjoni vastuvõtmist.

Arstlik komisjon tunnistab viirushepatiidiga haigestunud kaitseväelasi ajutiselt langevarjuhüpeteks kõlbmatuks, samuti ajateenistuseks spetsiaalsetes rajatistes. koos ülevaatusega 6 kuu pärast. Kordusülevaatus peaks toimuma mitte varem kui 6 kuu möödudes ning maksa- ja seedetrakti kahjustuse puudumisel lubatakse neil isikutel teenust jätkata.

Viirusliku hepatiidi diagnoosimise korral peatatakse sukeldujad, akvaariumid, süvamere sukeldujad 12 kuuks kõrge rõhu all. Maksa ja seedetrakti normaalse talitluse korduva uurimise tulemuste kohaselt võib neid pidada sõjaväeteenistuse jätkamiseks sobivaks kuni 60 m sügavusel.

Kuid sukeldumisega teenistusse astumine ei toimi viirushepatiidiga sukeldujatena akvaariumi, süvamere sukeldujana - see keelab XI osa lõike 3.

Samuti ei saa kroonilise viirushepatiidi diagnoosiga isegi varem siseneda Venemaa FSB haridusasutusse. Kuid teoreetiliselt on sinna võimalik siseneda 6 kuud pärast ravi lõppu viirushepatiidi ägeda vormi statsionaarsetes tingimustes. Niisiis, kui suudate tõestada, et kandsite B- või C-hepatiidi üle ägedas vormis, pole kõik kadunud!

Kas ma saan armeesse sattuda C- või B-hepatiidiga

Ajateenistus on iga endast lugupidava mehe kohustus. Kuid see pole kaugeltki kõigil võimalik. Kõigile ajateenistuse katsetele vastu pidamiseks peab inimesel olema hea tervis. Sageli tekib noormeestel küsimus, kas nad on armeesse värvatud B-hepatiidiga. Seda haigust diagnoositakse tänapäeval üha sagedamini. Kõik sõltub haiguse vormist ja raskusastmest..

Haiguse tunnused

B-hepatiit on tõsine viirushaigus, mis mõjutab maksarakke. Värske statistika kohaselt on sellise viiruse kandjad enam kui 350 miljonit inimest. Kui probleemi ei diagnoosita õigeaegselt ja ravi ei alustata, võivad tekkida tõsised tüsistused. Kõige raskematel juhtudel sureb inimene.

Spetsialistid tegid kindlaks rühma inimesi, kes põevad kõige sagedamini hepatiiti:

 • Naised ja mehed, kes pole seksuaalpartnerite valimisel liiga valivad ega kasuta kondoomi.
 • Patsiendid, kellel on palju muid haigusi, mis kahjustavad tõsiselt immuunsussüsteemi..
 • Lesbi inimesed.
 • Narkomaanid, kes praktiseerivad uimastavaid ravimeid intravenoosselt.
 • Inimesed, kelle seksuaalpartnerid põevad hepatiiti.
 • Patsiendid, kelle ravi hõlmab vereülekannet.
 • Meditsiinitöötajad.
 • Raske vaimuhaiguse all kannatavad inimesed..

Sellist ohtlikku diagnoosi tehakse sageli noores eas inimestele. Ligikaudu 90% kõigist juhtudest esineb imikutel ja alla viie aasta vanustel lastel..

Kuidas B-hepatiit avaldub??

Haiguse sümptomatoloogia määratakse selle vormi ja raskuse järgi. Võimalikud on mitmed võimalused:

 • Hepatiit ägedas vormis. Inkubatsiooniperiood võib kesta kuni 180 päeva. Sel perioodil ei pruugi probleem kuidagi ilmneda. Pärast seda, kui inimese immuunsus hakkab aktiivselt vähenema, suureneb isu ja kehatemperatuur tõuseb. Peavalud, köha, kurguvalu ja liigesed piinavad. Hilisemas faasis ilmneb kollasus. Silma sklera omandab määrdunud kollase varjundi, uriini värvus muutub. Kollane on märgata peopesade nahal. Sel ajal võib muude sümptomite tõsidus väheneda.
 • B-hepatiit, millega kaasneb raske neerupuudulikkus. Samal ajal kogeb inimene pidevat nõrkust, painajaid, õudusunenägusid ja sageli pearinglust. Haigusega kaasnevad iivelduse ja oksendamise rünnakud, põhjendamatu verejooks, verevalumid nahal.
 • Haiguse krooniline staadium. Kui haiguse ägedat vormi raviti valel ajal või valesti, siis areneb see kiiresti krooniliseks. Sellise probleemi esimene märk on väsimus, unisus, uni ja ärkvelolek. Inimene kaotab söögiisu, teda piinavad seedeprobleemid, oksendamise ja iiveldusehood. Uriin muutub palju tumedamaks, täheldatakse naha kollasust, silmakoldes täheldatakse kollasust. Harvadel juhtudel on haiguse krooniline vorm asümptomaatiline. Sel juhul diagnoositakse mitmesuguseid tüsistusi, mis halvendavad tõsiselt tervislikku seisundit.

Kõige ohtlikum vorm on haiguse krooniline vorm. Naise täielik lüüasaamine on enamikul juhtudel võimatu. Vajalik on pikk süsteemne ravi..

Mida varem B-hepatiit diagnoositakse, seda tõenäolisem on tervis püsida. Seetõttu peate esimeste murettekitavate sümptomite korral abi otsima spetsialistidelt.

Haiguse markerid

Küsimuse, kas nad on armeesse värvatud hepatiidiga või mitte, määrab suuresti noormehe tuvastatud haiguse täpne marker. Võimalikud on järgmised valikud:

 • Anti-HbsAg, HbsAb, anti-Hbs. Selliseid antikehi leidub patsiendi veres, kui viirus on aktiivses olekus. See näitab, et haigus on ravitud või vaktsineeritud. See tulemus viitab sellele, et inimesel on välja kujunenud immuunsus. Sellise diagnoosiga armee ei ole vastunäidustatud.
 • Sellise antigeeni tuvastamine näitab, et inimene on nakatunud. Selliseid patsiente peetakse teistele ohtlikuks, seetõttu on armeeteenistus sellises olukorras võimatu..
 • Anti-HBc. Selline antigeen sünteesitakse patogeeni olemasolul veres. Pärast selle avastamist on vaja tõsist ravi. Sellised noored ei sobi treenerikoolituseks.
 • Anti-HbcIgM. Sellise antigeeni tuvastamine näitab, et haigus on jõudnud ägedasse staadiumisse. See on võimalik pärast probleemi kroonilise vormi ebaõiget ravi. Sel juhul eemaldatakse inimene ajateenistusest.
 • Inimesed, kelle veri sisaldab selliseid antikehi, on teistele kõige ohtlikumad. Viirus on suurenenud aktiivsuse staadiumis. Patsiendil on rangelt keelatud külastada suure rahvahulga paiku, sealhulgas ajateenistust.
 • Anti-hbe. Sellise antigeeni olemasolu näitab probleemi aeglast kroonilist vormi. Viirus on peaaegu passiivne, seega on ajateenistus lubatud.
 • Antigeeni olemasolu näitab tähelepanuta jäetud haigust. Viirus hävitab maksarakud kiiresti. Selles olukorras on vaja tõsist pikaajalist ravi, seetõttu ei räägita ajateenistusest enam.

Ülaltoodud antigeenid tuvastatakse patsiendi vere laboratoorsete uuringute tulemusel. Kõige sagedamini kasutatav polümeraasi ahelreaktsiooni tehnika.

Kroonilise hepatiidiga armee vastuvõtmise täpseks kindlakstegemiseks on vajalik täielik uurimine. Mõnel juhul võivad testid anda valepositiivse tulemuse. Selle põhjuseks võivad olla immuunsussüsteemi patoloogilised muutused, parasiitide põhjustatud nakkushaigused ja mõnes muus olukorras..

Kas armeesse värvatud hepatiit

Alati tasuta õigusabi:

Viirushaigused on ohtlikud ja salakavalad, kuna nende kandjad kasutavad levitamiseks inimese vereringesüsteemi transpordifunktsiooni. See tähendab, et verre sattunud viirust pole võimalik eemaldada, selline inimene saab ise viiruse kandjaks. Mõnel juhul on kandja ja patsient kaks erinevat asja. Sellepärast antakse selline ebamäärane vastus isegi seadusandlikul tasandil küsimusele, kas ta on armee värvatud hepatiidiga?

Hepatiiti määratletakse kui nakkushaigust, mida komplitseerib maksa hävitav toime. Meditsiiniterminoloogiasse süvenemata märgime, et seda haigust tuleks liigitada korraga mitme kriteeriumi järgi. Naastes peateema juurde, milles kirjeldatakse, kuidas C-hepatiiti kombineeritakse ajateenistusega, tuleb käsitleda klassifitseerimise aluspõhimõtteid..

Hepatiidi tüübid

Kui organism on kehas, alustab ta tegevust. Eriti põhjustab hepatiidi viirus füsioloogilisi muutusi, mis toimuvad maksas. Sageli põhjustavad sellised metamorfoosid tsirroosi või onkogeenseid koosseise..

Haiguse progresseerumist lühikeseks perioodiks nimetatakse ägenemiseks. Seda väljendavad palavik, naha kollasus, nõrkus, üldine halb enesetunne. Seetõttu nimetatakse sellises kliinilises pildis hepatiiti ägedaks. Reeglina on äge hepatiit ravitav. Kui diagnoos tehti õigel ajal ja ravi viidi läbi õigesti, siis taastatakse maksa tänu regenereerimisele täielikult.

Sündmuse teine ​​tulemus on see, et viirus kasutab inimkeha enda elutähtsate funktsioonide säilitamiseks. Ta ei avaldu kuidagi, samal ajal kui inimest peetakse juba nakatunuks. Sellise kandja roll võib ilma midagi kahtlustamata mängida piisavalt pikka perioodi.

Siis aktiveerib üks paljudest teguritest viiruse aktiivsuse ja algab maksa pöördumatu hävitamise protsess. Kõik kaasaegse meditsiini meetodid on suunatud sellise teguri mõju kõrvaldamisele ja keha toetamisele enam-vähem stabiilses olekus. Hepatiit läheb kroonilises staadiumis.

Teist tüüpi klassifitseerimine, mida peetakse kõige tavalisemaks, on seotud viiruserakkude erinevuse ja nende kehasse tungimise meetoditega. Tavaliselt jagatakse hepatiit rühmadesse, mida nimetatakse tähtedeks "A", "B", "C", "D" ja "F". Need erinevad kliinilises vormis, sümptomites, diagnoosimis- ja ravimeetodites..

 • A-hepatiit on üsna levinud haigus, eriti väikelaste seas. Viirus siseneb keha koos toidu või vedelikuga seedesüsteemi kaudu. Pärast teatud ravikuuri inimene taastub täielikult, kuid mõnda aega jätkub ta spetsialistide järelevalve all..
 • B-hepatiit võib levida vere või limaskestade kaudu. Vastavad riskifaktorid on kaitsmata seks, uimastite tarbimine, tätoveerimine, augustamine ja isiklik hügieen. Viirus on juba vastsündinu veres, kui ema oli sellega nakatunud. Saate end selle eest kaitsta õigeaegsete vaktsineerimistega..
 • C-hepatiidil on sarnased ülekandeteed, mida iseloomustavad ainult pöördumatud protsessid tähelepanuta jäetud seisundis. Oluline on viiruse õigeaegne diagnoosimine ja raviarsti teatud ettekirjutuste järgimine. Tegelikult taandub kogu ravi relapsi ärahoidmisele.
 • D-hepatiiti iseloomustavad samad protsessid nagu C-hepatiiti, ainult kiirendatud arenguga. Seda peetakse kõige ohtlikumaks. Uut liiki - F-hepatiiti uuritakse.

Millist hepatiiti armee ei võta

Materjali esitlemise loogilist järjestust on vaja pisut muuta, sest tahan kiiresti vastata lugeja kõige huvitavamale küsimusele: "Kas nad võtavad armeesse C- ja B-hepatiiti?" Tahaksin vastata ühemõtteliselt - “ei”, aga me kõik teame paljusid juhtumeid, kui sellise diagnoosi korral ajateenijad tööle hakkavad. Kuid ka vastus "jah" pole õige. Ülaltoodud haiguse klassifitseerimise teooria aitab meil toime tulla kõigi nüanssidega.

Dokumendis, mis reguleerib tahvli tegevust ja mida nimetatakse „haiguste loendiks”, pakub hepatiit teatud kujul armee edasilükkamist või siirdab drafdi kategooriasse „B” - see on piiratud. See tähendab kiiret vabastamist teenistusest ja mobilisatsiooni vaenutegevuse korral.

Terminoloogia katkestamiseks on kõige mugavam kasutada klassifikatsiooni vastavalt haiguse kulgu iseloomule. Dokumendis öeldakse, et ägeda hepatiidi jälgimisel antakse ajateenijale edasilükkamine statsionaarse ravi läbimiseks. Viivitus on 6 kuud. Kroonilisele vormile üleminekuga, millega kaasnevad funktsionaalsed muutused maksas, kaasneb sõjaväekaardi väljaandmine ja kategooria B määramine.

Nüüd selgitame olukorda veelgi selgemalt, kuna oleme harjunud kasutama teist tüüpi klassifikatsiooni. Kui ajateenijast leitakse A-hepatiit, siis teda armeesse ei võeta ja saadetakse täiendavaks uurimiseks koos järgneva raviga. Kuus kuud hiljem kutsutakse ta uuesti komisjoni, kus uuritakse dokumenteeritud ravitulemusi..

Täieliku paranemise korral saadetakse noormees teenistusse. Kui kehas on viiruse või viiruse enda toime tagajärjed, antakse uus viivitus. Praktika näitab, et kiire ja kvalifitseeritud ravi korral on patsient viivituse ajal täielikult taastunud.

B- või C-hepatiidi inkubatsiooniperiood on asümptomaatiline, nii et sageli õpib inimene seda haigust tundma juba siis, kui täheldatakse teatud tagajärgi. Kandja staadiumis, kui ägenemisi pole, võib ajateenija saada kategooria B ja minna teenistusse, ehkki see pole kellelegi kasulik. Draftiin ei soovi sõjaväes olla ja väeosa peab pidevalt jälgima värbaja tervislikku seisundit, piirama koormust jne..

Sellise tulemuse tõenäosuse protsent on väga väike. Enamikul juhtudel ei võta kroonilise hepatiidiga armee.

Kuidas läbida sõjaline komisjon

Paljud ajateenijad, kes ei püüa oma tervist kahjustada julguse huvides, muretsevad, et kui nad läbivad sõjaväe komisjoni tervisekontrolli, siis nad on erapoolikud. Siin on võimalik lohutada ainult seda, et osakond ei ole kasumlik probleemide vastu võtmiseks komplikatsioonide tõttu, mida mõned rasked haigused võivad anda. Nende haiguste hulgas on hepatiit..

Pole saladus, et ajateenijate ja nende vanemate hirmudel on alus. Kuskilt tuli armee nali, kui tankide väeosadesse saadeti kurt mees. Teine asi on südame, neerude, maksa haigus. Nad leiavad selle haiguse siit, isegi kui nad poleks seda varem kahtlustanud. Väärib märkimist, et nõuetekohase ettevalmistamise korral saate sõjaväelise kaardi kiviga ja ilma ettevalmistamiseta peate läbima täiendava eksami. Seetõttu peate teadma, mida tähendab ettevalmistamine.

Oletame, et leiate vastuse küsimusele, kas nad astuvad armeesse B- või C-hepatiidiga, kuid sellest ei piisa. Kui ilmnevad haiguse esimesed sümptomid, peate viivitamatult arstiga nõu pidama. Patsient registreeritakse nakkushaiglas ja viib läbi isikliku ravikuuri. Kõik tervishoiutöötajate tegevused registreeritakse.

Kõik väljavõtted tuleks koguda ja need dokumendid, mida ei anta üle, tuleks kopeerida. Selle tulemusel kui komisjoni koosolekul tõestatakse, et haigus diagnoositi meditsiiniasutuses, jälgiti selle arengu dünaamikat ja patsient oli korraliku järelevalve all, siis te ei pääse 100% garantii armeesse.

Kas nad võtavad armeesse B- või C-hepatiidi, tervisekontrolli läbimise tunnused

Hepatiit on maksa põletikuline haigus. See mõjutab maksa ennast ja halvendab selle funktsiooni. Hepatiidiga läbivad kogu kudede lõigud nekroosi, see tähendab, et nad lihtsalt surevad. Mõnda hepatiiti saab ravida, kuid ainult siis, kui see avastatakse õigeaegselt. Lisaks võib soodne ravitulemus sõltuda hepatiidi tüübist ja vormist..

Hepatiidi tüübid

Kõiki hepatiidi tüüpe võib jagada mitmesse kategooriasse - nakkuslikud, radiatsiooni, autoimmuunsed ja toksilised. Lisaks on krooniline ja äge hepatiit. Krooniline vorm on ohtlikum, kuna ravita võib see areneda maksa tsirroosiks või põhjustada maksavähi arengut.

Tasuta konsultatsioon, kallid lugejad! Meie artiklid räägivad tüüpilistest probleemide lahendamise viisidest, kuid iga juhtum on ainulaadne ja seda tuleb käsitleda eraldi.!

 • Kui soovite teada, kuidas oma konkreetset probleemi lahendada, võtke ühendust paremal asuva veebikonsultandi vormi või helistage:
 • 8-800-350-84-13 lis. 248 kogu Vene Föderatsioonis
 • See on kiire ja tasuta.!

Äge vorm areneb väga kiiresti. Haiguse kestus võib varieeruda mitmest päevast mitme nädalani, samal ajal kui haiguse kestus võib ulatuda 6 kuuni. Äge vorm on võimalik, kui hepatiit on nakatunud teisest kandjast või on põhjustatud mürgistusest ravimitega või muude toksiinidega.

Krooniline hepatiit kestab üle kuue kuu. Selle areng toimub B- või C-hepatiidi nakatumise, autoimmuunhaiguse esinemise, ravimite pikaajalise kasutamise tagajärjel.

Enne küsimusele vastamist, kas nad on armeesse värvatud hepatiidiga, peate välja mõtlema, mis nad üldiselt on.

Hepatiidi levinud vormid

A-hepatiit (Botkini tõbi) - kõige tavalisem hepatiidi vorm, areneb nädala jooksul, haigus võib kesta 6 kuud.

Sellel vormil on kõige soodsam tulemus, kuna maksaga ei toimu pöördumatuid muutusi. Seda ravitakse statsionaarselt, kuna see on nakkushaigus. Selle vormi edastamise meetod on sanitaarstandardite mittejärgimine.

Määrdunud käed, saastunud toidud või vesi võivad põhjustada haiguse arengut..

Kas nad saavad mind haavandiga kätte?

B-hepatiit - raskem vorm. See kandub edasi bioloogiliste vedelike kaudu, samuti ema-lapse DNA-st. Sellel on maksa jaoks rasked tagajärjed..

Ravi nõuab integreeritud lähenemist, sõltuvalt raskusastmest ja patsiendi immuunsusest. Selle vormi ravib edukalt umbes 90% patsientidest.

Reeglina vaktsineeritakse B-hepatiiti esimesel eluaastal, immuunsus haiguse vastu püsib sel juhul vähemalt 7 aastat.

C-hepatiit on kõigi tüüpide kõige raskem vorm. Kõige rohkem mõjutavad noored inimesed. Haiguse tavaline põhjus on vereülekanne ja mittesteriilsed süstlad. Palju vähem on nakatunud seksuaalse kontakti või ema DNA kaudu. Umbes 20% patsientidest õnnestub täielikult ravida..

Muudel juhtudel areneb krooniline haigus. Sellised inimesed on viiruse kandjad. C-hepatiiti ravitakse haiglas. Praegu pole selle vastu vaktsiini, seetõttu on tegemist üsna ohtliku haigusega. Vormi C kombineerimisel teiste vormidega on surm väga tõenäoline.

Hepatiidi haruldased vormid

D-hepatiit on kaasnev haigus. See ei taastu patsiendi kehas, kuid koos vormiga B areneb see väga kiiresti ja raskendab selle kulgu, mis muudab 100% -lise paranemise võimaluse ebatõenäoliseks.

E-hepatiit - sarnane vormile A, kuid mõjutab ka neere. Seda saab ravida, kuid rasedatele võib see surmaga lõppeda. Sel juhul loode sureb alati.

Miks ei saa hepatiidiga hakkama?

Nagu eespool mainitud, on hepatiit nakkushaigus, mis levib kergesti bioloogiliste vedelike kaudu, ja mõned vormid koos toidu, veega jne. Oht ja edastamise lihtsus on põhjuseks, miks neid armeesse ei võeta. Tuleb mõista, et haiguse erinevad vormid käituvad erinevalt ja mõned neist on ravitavad.

A-hepatiit pole sõjaväeteenistuse jaoks sobimatuse tõttu sõjaväe pileti saamise põhjus. Reeglina saab drafti kuue kuu pikkuse viivituse, mille järel läheb ta pärast kõigi komisjonide läbimist ja pärast põhjalikku uurimist armeesse teenima. See juhtub ainult siis, kui haigus on täielikult ravitud..

Kas artroosiga on võimalik teenindamist vältida?

B-, C-, D- ja muud hepatiit annavad õiguse saada sõjaväepiletit kategooriaga B või D. B-kategooria - ajateenija vastutab endiselt ajateenistuse eest, kuid teda võib teenistusse kutsuda ainult sõja ajal. D-kategooria on täielik vabastamine ajateenistusest.

B-kategooria määratakse noortele, kellel on haigus olnud, see on võtnud kroonilise loiduse vormi. See tähendab, et käesoleval ajal haigus praktiliselt ei avaldu, maks töötab normaalselt ja selles ei toimu patoloogilisi protsesse, kuid olukord võib igal hetkel halveneda kuni tsirroosi ja vähi tekkeni.

D-kategooria määratakse neile patsientidele, kellel haigusel on krooniline äge vorm.

Hepatiidi kategooria
A-hepatiitGRaviperioodiks antakse viivitus 6 kuud
B-hepatiitATPärast aeglast kroonilist vormi taastumist
DPärast taastumist ägedas kroonilises vormis
C-hepatiitATPärast aeglast kroonilist vormi taastumist
DPärast taastumist ägedas kroonilises vormis
D-hepatiitD
E-hepatiitAT

Meditsiiniamet

Ajateenistuse edasilükkamise või sellest keeldumise saamiseks tuleb ajateenija varustada tervisekontrolli andmetega.

Hepatiit on haigus, millesse patsient on registreeritud, seetõttu piisab, kui sellest on teada juba pikka aega, meditsiiniasutuses tõendi saamiseks arsti allkirja, täpse diagnoosi ja pitsatiga.

See sertifikaat annab sõjaväekomisjonile võimaluse kaaluda sõjaväe pileti edasilükkamist või saamist. Mõnikord ei pruugi komisjon tunnistusega rahule jääda. Sel juhul määratakse täielik eksamineerimine sõjaväelise registreerimise ja värbamisbüroo akrediteeritud haiglas.

Kõigi analüüside ja sertifikaatide saamine muutub lõpliku otsuse aluseks.

A-hepatiit annab teile õiguse kuuekuulise hilinemisega. Selle aja jooksul saab ajateenija täielikult taastuda ja minna armeesse, kui eksamite tulemused näitavad, et haigus on täielikult ravitud..

Kui ajateenija ei kahtlustanud haiguse esinemist ega saanud sellest teada suhteliselt hiljuti, st ei suutnud registreeruda, tuleb teda sellest sõjaväe registreerimis- ja värbamiskabinetis arstliku komisjoni läbimisel teavitada. Pärast seda on ette nähtud kõik eksamiks vajalikud protseduurid. Üldiselt ei erine olukord palju varem kirjeldatust..

Mõnikord võib sõjaväeline registreerimis- ja värbamisteenistus isegi kõigi tunnistuste korral tellida täiendavaid eksameid. Seda pole vaja karta, kuna mitte kõik meditsiiniasutused pole sõjaväe poolt akrediteeritud.

Tasub meeles pidada, et ainult kõigi dokumentide olemasolu korral annab registreerimine ja arstide pidev jälgimine õiguse mitte kätte anda.

Järeldus

Hepatiit on ohtlik haigus, nii et peaaegu kõik selle vormid ei ühildu ajateenistusega. Sellise hoiaku haiguse vastu põhjustab asjaolu, et armee hepatiit võib provotseerida tõelise pandeemia. Sel põhjusel võetakse hepatiiti sõjaväe värbamisosakonnas tõsiselt ja kui on olemas fakte, mis seda kinnitavad, on nad valmis tegema otsuse teenistuskõlbmatuks muutmise kohta.

Sel põhjusel ei pea te „puhta” sõjaväekaardi saamiseks varjama oma haigust ja püüdma teenida. Hepatiidis pole midagi häbiväärset, see pole lause - seetõttu ei tohiks karta vastavat kannet sõjaväe ID-s. Pärast haigusest teatamist ei hoolitse ajateenija mitte ainult oma tervise, vaid ka teda ümbritsevate inimeste tervise eest..

Mõnikord on olukordi, kus sõjaväe registreerimis- ja värbamisosakond keeldub ilma objektiivse põhjuseta ajateenistust teenistuskõlbmatuks tunnistamast või väljastab talle B-kategooria sõjaväekaardi - see tähendab, et ta sobib ajateenistusse, kuid on piiratud. Sellised toimingud on õigusvastased. Projekti koostaja peab nõu saamiseks konsulteerima kvalifitseeritud juristiga. Tavaliselt lahendab see probleemi..

Kas te ei leidnud vastust teie küsimusele? Uurige, kuidas konkreetset probleemi lahendada - helistage kohe: 8-800-350-84-13 ext. 248 (kogu Vene Föderatsioonis) See on kiire ja tasuta.!

Kui sõjaline registreerimis- ja värbamisbüroo kavatseb otsustavalt tegutseda, siis võite kõigi tõendite, eksamitulemuste, registreerimise juuresolekul julgelt pöörduda kohtusse. Selliseid olukordi ei esine sageli, kuna see on tõsine haigus, ja sellele on silmapaistvalt tähelepanu pöörata, sest tagajärjed võivad olla väga taunitavad mitte ainult konkreetse ajateenija, vaid ka kõigi ümberkaudsete jaoks.

Kas nad võtavad armee vastu hepatiit C, B ja muud tüüpi ägedas ja kroonilises vormis

Hepatiit on maksa põletikuline haigus, mis on põhjustatud mürgistest ainetest või viirusnakkustest. Paljude inimeste jaoks on haiguse fakt šokeeriv, sest see on sageli pika aja jooksul asümptomaatiline. Sageli saavad noored enne armeesse lubamist tervisekontrolli käigus teada, et nad on haiged. Sellega seoses on paljud huvitatud sellest, kas nad astuvad armeesse C-hepatiidi ja muud tüüpi haiguste käes. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi..

Kas ma saan armees teenida hepatiidiga

Viirushepatiit on haigus, mis levib kergesti inimese bioloogiliste vedelikega ning mõnda vormi vee, toidu ja isikliku hügieeni tarvikutega. Hepatiidi edasikandumise lihtsuse tõttu pole noori armee värvatud. Kuid teatud tüüpi põletiku korral on ravi terapeutiline ja pärast taastumist võib inimene piiranguteta juhtida tuttavat eluviisi.

Sõjaväelisele kaardile pannakse mitu sobivuse kategooriat:

 1. “A” ja kõik alapunktid tähendavad, et ajateenija on täielikult sobiv.
 2. "B", mille järgi võib ajateenija teenida piires sõjaväes.
 3. "B" - ajateenijat saab armeesse võtta ainult sõja ajal.
 4. G, ajateenija on praegu ravil, mille tagajärjel on kategooriat ajutiselt võimatu kindlaks teha. Sel juhul antakse viivitus..
 5. "D" - absoluutne sobimatus sõjaväeteenistuseks mis tahes tingimustel.

Fitnessiklassi väljaselgitamiseks läbivad kõik ajateenijad meditsiinilise komisjoni.

Hepatiidi avastamisel määratakse selle kuju ja staadium, mis mõjutab sõjaväekaardil olevat märki ja ajateenistuse tõenäosust.

Äge vorm

A-hepatiiti ravitakse kergesti ja see ei muutu krooniliseks. Ägeda vormi korral saab noormees ravi saamiseks kuuekuulise viivituse (kategooria “G”). Kui maksa ja kogu keha funktsioonid on taastatud, läheb noormees teenima.

Kas nad võtavad armee vastu hepatiit B, C või D, sõltub patoloogia käigust. Kui see on äge, ei tohiks te mingil juhul teenistusse minna. Pärast taastumist on noored veel 6 kuud arstide järelevalve all, et vältida kroonilise ravikuuri võimalust.

Krooniline vorm

Kroonilise B-, C- ja E-hepatiidi korral neid sõjaväkke vastu ei võeta, kuid sõjaväe isikutunnistusele pannakse märk “B”. See tähendab, et patoloogia ei avaldu mingil viisil, maks funktsioneerib normaalselt, pärast haigust pole komplikatsioone. Kuid olukord võib igal ajal halveneda, mis põhjustab negatiivseid tagajärgi kuni vähini ja tsirroosini.

Kui hepatiit voolab kroonilises aktiivses vormis, on tüsistusi, maksafunktsioon on häiritud, D-kategooria omistatakse noorele mehele, see tähendab, et ta ei sobi ajateenistusse.

Selleks on vaja esitada biopsia ja muude testide tulemused, mis kinnitavad 6 kuu jooksul stabiilset elundi kahjustust.

Pärast taastumist

Hepatiidiga võetakse armee alles pärast täielikku taastumist ja taastumist (kuid on ka erandeid). Korduval komisjonil on kategooria "B" määramine võimalik.

Kui diagnoositakse B- või C-hepatiit, ei saa te teenindada isegi pärast noormehe paranemist. See on tingitud asjaolust, et keha võib igal ajal uuesti nakatuda ja haigus võib saada kroonilise kulgu.

Sellised inimesed vajavad korralikku toitumist, tasakaalustatud toitumist, pingevaba eluviisi, mõõdukat treeningut ja täiendavat tähelepanu.

Seda pole sõjaväes võimalik tagada, seetõttu antakse noortele isegi pärast täielikku taastumist kategooria B.

Millist hepatiiti armee ei võta

Kõik noormehed, kes põevad kroonilist hepatiiti, on vabastatud sõjaväeteenistusest. Pealegi pole vahet, kas maksas on kõrvalekaldeid või mitte. Mitte-ägeda B-, C- ja E-hepatiidi korral omistatakse kategooria B. See tähendab, et neid saab ära viia ainult sõjaliste operatsioonide ajal. Kui vorm on aktiivne - “D”, siis kutt ei sobi teenindamiseks.

Dokumendid meditsiinitahvlile

Ajateenistusest vabanemiseks peab viirushepatiidiga ajateenija varustama sõjaväe meditsiinilise komisjoni diagnoosiga spetsiaalse tõendi, millel on plommid ja meditsiinilised allkirjad.

Ta viiakse elukoha nakkushaiguste haiglasse. Selleks tuleb noormees diagnoosimise hetkest alates registreerida.

Ainult selle sertifikaadiga kaalub komisjon võimalust välja anda sõjaväeline kaart või anda edasilükkamine.

Kui noormees ei kahtlustanud, et ta on haige, või polnud teda veel registreeritud, tuleks neist asjaoludest teatada sõjaväekomisjonile. Sel juhul tuleb haiguse tõsidust tõestada, see tähendab, et ta peab tervisekontrolli läbima spetsiaalsetes meditsiinikeskustes, mis on akrediteeritud sõjaväe värbamisosakonna poolt.

Mõnel juhul, isegi kui on olemas hepatiidi diagnoosiga tõend, saadetakse ajateenija kinnitamiseks kliinikusse ülevaatusele. Alates noormees on vajalik:

 1. Hankige saatekiri sõjaväe värbamisbüroost, tulge kliinikusse kinnitust või diagnoosi panema.
 2. Sooritage vajalikud testid, läbige ultraheli.
 3. Tooge tõend sõjaväe meditsiinilise komisjoni koosolekule.

Pärast esitatud dokumentide läbivaatamist teeb komisjon otsuse ajateenistuse sobimatuse / sobivuse kohta ajateenistusse.

Kas on võimalik töötada lepingu alusel?

Pärast A-hepatiiti saate töötada, kuna haigust ravitakse kiiresti, see ei muutu krooniliseks, põhjustab harva komplikatsioone. Muud tüüpi haiguste kohta on kindlasti võimatu öelda. Kõik sõltub patoloogia raskusest, tüübist, staadiumist. B- ja C-hepatiidi korral on liigne emotsionaalne ja füüsiline stress keelatud ning sõjaväes ei saa neid vältida.

Otsus lepingulise tegevuse võimalikkuse kohta jääb sõjaväekomisjoni otsustada. Arstlik läbivaatus toimub igal aastal. Kui haigus on loid, siis viirus ei arene, tervise halvenemist ei täheldata, see tunnistatakse ohutuks. Sel juhul saate teenindada lepingu alusel, isegi B- ja C-hepatiidi korral, kuid mitte kõigis piirkondades ja selle osades.

Kui viirushepatiit levib vähem kui aasta enne meditsiinilise läbivaatuse läbimist, on keelatud kätte anda:

 • Kaug-Põhjas ja sellega võrdsustatud kohtades.
 • Kuuma kliimaga välisriikides.
 • Territooriumidel, mis olid Tšernobõli tuumaelektrijaama katastroofi tõttu radioaktiivse saastatusega kokku puutunud.
 • Laserallikatega kohtades väga mürgised, radioaktiivsed ained.

Mida teha, kui ikkagi armee võtsid

Kui armeesse võetakse C-hepatiidiga noormees, tuleks see otsus võimalikult kiiresti edasi kaevata. Tegelikult on see äärmiselt haruldane, kuna Venemaa seadused ütlevad selgelt, et C- ja B-hepatiidiga mehed ei saa armees teenida, isegi kui patoloogia on remissioonis. Erandiks on sõjaaeg. Selline probleem lahendatakse õigusnõustamise kaudu..

Kui komisjon nõuab isegi ajateenija meditsiinilise teate alusel ajateenistust, tuleks kohtule esitada avaldus.

Vallandamine nakatumise või ägenemise tõttu teenuse ajal

Kui armees teenimise ajal tuvastatakse hepatiit, ravitakse haigust haiglas, mille järel saab noor inimene pärast teist meditsiinilist läbivaatust tagasi 6-12 kuud. 12 kuu jooksul peatatakse sukeldujad, süvamere sukeldujad ja akvaunutsid kõrge rõhu tingimustes teenistusest. Pärast maksafunktsiooni normaliseerumist võib neid pidada ajateenistuse jätkamiseks sobivaks..

Äge viirushepatiit võib olla põhjus töötaja tunnustamiseks, kes teeb sõjaväes ajateenistust, mis ajutiselt ei sobi teatud sõjalisteks ülesanneteks: langevarjuhüpe, sukeldujate teenistus. Kuue kuu pärast viiakse läbi teine ​​küsitlus, mille kohaselt saab ta naasta oma ametikohale.

Ohvitseri, reservväelast ja töövõtjat, kellel on diagnoositud krooniline progresseeruv aktiivne hepatiit või maksatsirroos, võib pidada sõjaväeteenistuseks ebasobivaks ja ta vallandatakse..

Kas Venemaa osaleb 2020. aastal armees C- ja B-hepatiidiga?

Selleks, et vastata küsimusele, kas ta on armeesse värvatud hepatiidiga, on vaja selgitada, mis tüüpi haigus ajateenijas diagnoositi.

Hepatiidiga läbivad suured maksapiirkonnad nekroosi ja kaotavad funktsionaalsuse, mis mõjutab otseselt üldist tervist. Mõnda tüüpi hepatiiti saab ravida, kui see on õigeaegselt korraldatud..

Ajateenistusest või edasilükkamisest vabastamiseks tuleb ajateenija registreerida nakkushaiguste haiglas ning pärast sõjaväe registreerimis- ja värbamisbüroost kutse saamist esineda komisjonis diagnoosi kinnitava arsti tõendiga.

Kas ma saan armees teenida hepatiidiga

Hepatiit on nakkushaigus, mis põhjustab maksakahjustusi. Viirus levib inimese vereringesüsteemi kaudu. Patsient võib olla kandja või patsient - need on kaks erinevat asja. Haigus klassifitseeritakse mitme kriteeriumi järgi..

Kui kehas on hepatiidi viirus, alustab ta tegevust, põhjustades maksas füsioloogilisi muutusi. Üsna sageli põhjustavad sellised patoloogilised muutused tsirroosi või vähki.

Kui haigus progresseerub lühikeseks ajaks, tuvastatakse patsiendil ägenemine, mis tuvastatakse temperatuuri tõusuga, naha kollasuse, üldise nõrkusega. Kui ägeda hepatiidi ravi korraldatakse õigesti ja õigeaegselt, saab maksa taastada ja elundi funktsioonid täielikult taastada.

On juhtumeid, kui viirus inimese kehas on varjatud olekus. See ei ilmu, kuid patsient loetakse nakatunuks.

Erinevate võimalike tegurite mõjul võib viirus aktiivsemaks muutuda ja alustada maksa hävitamise protsessi, st hepatiit muutub krooniliseks.

Meditsiinis kasutatakse meetodeid, mis välistavad selliste tegurite toimimise ja aitavad säilitada keha stabiilses olekus.

Kui sõjaväelasest kodanikul on diagnoositud hepatiit, saab tema sõjaväeteenistusse sobivuse küsimuse lahendada alles pärast hepatiidi vormi ja tüübi kindlaksmääramist.

Dokumendis, mille kohaselt arstliku komisjoni töö on reguleeritud - haiguste loendis on hepatiit lisatud haiguseks, mis mõnel kujul on ajateenistusega kokkusobimatu. Teatud tüüpi hepatiidi korral võib ajateenija määrata B-kategooria, mis tähendab: ta ei sobi rahuajal ja teda võib armeesse värvata ainult sõjalise tegevuse korral.

Ülaltoodud dokumendi kohaselt antakse ägeda hepatiidi korral ajateenijale 6-kuuline viivitus koos haiglaravil viibimise tingimusega. Kui haigus muutub krooniliseks, kui maksamuutused registreeritakse, saab ajateenija sõjaväe tervisekaardi, mille ülesandeks on B-kategooria.

Kui noormehel leitakse A-tüüpi hepatiit, saadetakse ta täiendavale uuringule koos järgneva raviga. Kuue kuu pärast peaks ta tutvustama end sõjaväe värbamisbüroos, omades endaga dokumentaalseid tõendeid ravi tulemuste kohta. Kui patsient on täielikult ravitud, saadetakse ta teenusele.

Juhul, kui kehal polnud aega viirushaigusest taastuda ja haiguse tagajärjed registreeriti või kui viirus ise kehas leidub, antakse talle veel üks viivitus. Enamikul juhtudel on keha viivitamatu ja pädeva ravi korral taastusravi täielikult teostatud.

B- või C-hepatiit võib olla asümptomaatiline. Sageli saab patsient teada infektsiooni olemasolust, kui ta hakkab tundma maksa patoloogilisi muutusi, millel on väljendunud kliiniline pilt. Sellistel juhtudel saab drafti armee vabastamise ajateenija kategooriaga.

Kui patsiendil on krooniline äge hepatiidi vorm, määratakse talle D-kategooria - täielik vabastamine sõjaväeteenistusest.

Kui patsient on kandjafaasis ja tal puuduvad märgid ja ägenemised, määratakse talle B-kategooria, mis tähistab teatud piirangutega kasutatavust. Noormees teenib väeosas, kus on võimalik koormust piirata ja tervise stabiilsust jälgida.

Video: kas nad viivad hepatiidiga armeesse “s”, “b”?

Hepatiidi tüübid

Nagu eespool mainitud, võib hepatiit esineda ägedas ja kroonilises vormis. Äge vorm areneb kiiresti, periood on mitmest päevast mitme nädalani. Haiguse kestus võib ulatuda kuue kuuni. Äge vorm avaldub nakatumisel kandjast hepatiidi või ravimite või muude toksiinide joobeseisundi tagajärjel.

Krooniline hepatiit kestab üle 6 kuu. Haigus areneb B- või C-hepatiidi nakatumise tagajärjel, autoimmuunhaiguse esinemisel või pikaajalise kontrollimatu ravimiga.

Eristatakse ka järgmisi hepatiidi vorme:

 1. A. hepatiit. See on haiguse kõige levinum vorm. See areneb 7 päeva jooksul ja võib kesta kuus kuud. Sellel vormil on soodne prognoos, kuna maksas ei toimu pöördumatuid muutusi. Haiguse ravi toimub eranditult statsionaarselt, kuna see on nakkushaigus. Meditsiiniline juhatus pakub haiglaravil pikendust. A- ja E-hepatiiti edastatakse fekaal-suu kaudu.
 2. B-hepatiit. See liik on raskem ja levib bioloogiliste vedelike kaudu, samuti emalt emakasse lootele. On tõsine mõju maksale. Ravi on korraldatud terviklikult. Peamine protsent patsientidest taastub sellest hepatiidi vormist täielikult. Selle haiguse varased staadiumid ei hõlma armee vabastamist.
 3. C. hepatiit. See liik on kõige rängem, see mõjutab noori. See kandub peamiselt vereülekande ja kasutatud süstalde kaudu. Harva esineb viiruse ülekandumist seksuaalse kontakti kaudu või rakulisel tasandil. Ainult 20% patsientidest on täielikult ravitud. Muudel juhtudel areneb krooniline hepatiidi tüüp ja patsient muutub viiruse kandjaks. C-hepatiiti ravitakse statsionaarses keskkonnas. Selle liigi jaoks pole vaktsiini ja seetõttu peetakse infektsiooni eluohtlikuks. Kombineerituna teist tüüpi hepatiidiga on surmaoht. Selle diagnoosiga relvajõududes teenistust ei võeta.
 4. D. hepatiit. See liik on haruldane, tuvastatakse koos hepatiidiga B. See areneb väga kiiresti, taastumise prognoos on halb. Ajateenistus pole selle diagnoosiga kokkusobiv..
 5. E. hepatiit See sarnaneb A-hepatiidiga, kuid see mõjutab mitte ainult maksa, vaid ka neere. See on ravitav, kuid rasedatele ohtlik. Sellise nakkuse korral sureb loode alati. Ametlikud dokumendid ei sisalda seda tüüpi muudatusi. Kuid sel juhul ei võta nad enamikul juhtudel armeed.

Kas C-hepatiiti käsutatakse sõjaväelt

C-hepatiit on nakkushaigus, mis mõjutab maksarakke. Haigus on kerge ja raske..

Haigust tuvastatakse unehäirete rikkumisega, parema külje tugeva valu, kroonilise väsimuse, apaatia ja nõrkusega. Enamikul juhtudel jätkub haigus kergete sümptomitega ja tuvastatakse edasijõudnute faasis, kui maksa degeneratiivsed muutused muutuvad pöördumatuks.

Diagnoosi kinnitamisel vabastab sõjaväekomisjon ajateenistusest B-kategooria määramise ja reservi arvamise.

Kas nad võtavad sõjaväkke krüptogeense hepatiidi

Krüptogeenne hepatiit ilmneb teatud ravimite rühma pikaajalise kasutamise või halbade harjumuste (alkoholi kuritarvitamine) tagajärjel. Krüptogeense hepatiidi tunnus on ka nende kalduvus pidevale progresseerumisele ja üleminek maksatsirroosile.

Sellise diagnoosiga uuring viiakse läbi vastavalt haiguste loetelu artiklile 59 (punkt b). Ajateenijale antakse B-kategooria varuga.

Komisjoni esitamisel peab ajateenija esitama põhjalike uuringute, biopsiate, laboratoorsete ja instrumentaaluuringute tulemused, mis näitavad stabiilset maksakahjustust vähemalt 6 kuud.

Kas nad võtavad armee vastu positiivse anti-HCV-ga

C-hepatiidi viirus (HCV) - RNA-d sisaldav viirus Flaviviridae perekonnast, mis nakatab maksarakke ja põhjustab hepatiiti.

Kõigist viirushepatiidi põhjustajatest on HCV variatsioonide arv maksimaalne ja tänu oma suurele mutatsioonilisele aktiivsusele suudab see HCV-st mööda minna inimese immuunsussüsteemi kaitsemehhanismidest.

Viirusel on 6 genotüüpi ja palju alamtüüpe. Neil on viirusevastase ravi patoloogia ja tõhususe ennustamiseks erinev tähendus..

Selle diagnoosiga ei võta nad sõjaväge. Drafteeti saab B-kategooria sõjaväe tervisekaardi.

Kas C-hepatiidiga lepingu alusel on võimalik armees teenida?

C-hepatiit on lepinguteenusest keeldumise põhjus. Selle vormi hepatiidiga patsient võib põhjustada sõjaväe nakatumist. Isegi väikseim krooniline haigus võib raske füüsilise koormuse mõjul kiiresti minna ägedasse faasi.

Lepingu allkirjastamine näeb ette konkreetsete ülesannete täitmise rangelt piiratud aja jooksul.

Armee juhtkond ei pea otstarbekaks investeerida raha ebatervisliku töötaja palkamiseks, kes ei vasta talle seatud eesmärkide täitmiseks esitatud nõuetele.

Nüüd loevad nad: Kas nad viivad meniski kahjustustega armeesse

Kuidas sõjaväe meditsiiniline komisjon otsustab mustandi sobivuse

Arstlik läbivaatus toimub vastavalt Vene Föderatsiooni normatiivdokumendile - haiguste ajakavale, mille tulemusel antakse ajateenijale võimalus teenida sõjaväes või ajateenistusse mittekuuluvas kategoorias vastavalt läbivaatuse käigus esitatud meditsiinidokumentidele.

Hepatiit on tõsine viirushaigus, mille esinemine hõlmab enamikul juhtudel kiireloomuliste teenuste osutamist ja edasist ravi statsionaarses keskkonnas.

Ülevaated

Lugupeetud lugejad, kas sellest artiklist oli abi? Mida arvate sellest, kas hepatiidiga on nii vajalik sõjaväkke võtta? Jäta tagasiside x-ga! Teie arvamus on meile oluline.!

Michael

"Tema vennast leiti hepatiit A. Nad ütlesid, et sellise diagnoosiga võetakse nad armeesse. Nad ei uskunud ja pöördusid sõjaväe juristi poole. Ta selgitas, milliseid dokumente tema vend peaks sõjaväelise registreerimise ja värbamiskontoris komisjoniga kaasa võtma, ning ütles ka, et diagnoosi kinnitamisel antakse talle tervise taastamiseks viivitus. ".

Vladimir

“B-hepatiit haigestus paar kuud enne kampaania eelnõud. Ta esitas vajalikud dokumendid: väljavõtte haigusloost, arsti arvamuse ja tõendi, et ta pole veel ravikuuri lõpetanud. Andis viivituse 6 kuud. Teises komisjonis määrasid nad B-kategooria, kuna maks oli kahjustatud ja haigus muutus krooniliseks. ”.

Hepatiit ja armee Haiguste loetelu | Haiguste ajakava

Toote number: 59 - Kõlblikkusaeg: In

Mida peab sõjaväes noormees teadma, kui B-hepatiidi viirus on avastatud? Esimene on efektiivse ravikuuri valik, teine ​​on hepatiidi ja armee ühilduvus, võimalus täieõiguslikuks sõjaväeliseks väljaõppeks või ravi täielikuks vastuvõtmiseks.

Hepatiidi meditsiiniamet

Maksa viiruslikku / toksilist kahjustust koos põletikulise protsessi arenguga nimetatakse "maksa hepatiidiks". Venemaal on haigus levinud igas vanuses, eriti meeste seas, alates 19. eluaastast.

Kokku eristatakse 10 hepatiidi viiruse genotüüpi ja veelgi suuremat hulka subgenotüüpe, millest igaühel on ravi valimisel oma eripärad. Venemaal on kõige levinumad liigid D ja A.

Lisaks ei ole täielikult välistatud võimalus nakatuda mitme hepatiidi genotüübiga korraga (näiteks B- ja D-tüüpi nakatumine põhjustab kohe kaasinfektsiooni raskema vormi väljakujunemist). Mida varem ravi alustatakse, seda suurem on võimalus täielikuks raviks.

Kuid haiguse kulgu ja tulemuse määrab suuresti patsiendi immuunsussüsteemi ja viiruse suhe. Hepatiidi sordid on esitatud joonisel. Nakkusliku või mittenakkusliku hepatiidiga meditsiiniline taud põhineb diagnostilistel andmetel ja eelnõude haiguslool.

Kaaluge kõiki juhtumeid, kui hepatiiti armeesse ei võeta. Uurimine toimub vastavalt haiguste tõendi artiklile 59 (edaspidi RB artikkel 59).

A-hepatiidi viirusinfektsiooni lüüasaamine statistika kohaselt ei vii pikaleveninud haiguseni, seda saab hõlpsasti ravida ilma tagajärgedeta. Lapsehoidja läbib tervisekontrolli pärast haiguslehe sulgemist.

Igasugune äge hepatiit, kaasa arvatud A-tüüp, tähendab haigele noorele ajutise sobivuskategooria G omistamist, tegelikult on see ravi hilinemine, enamasti antakse pool aastat.

Pärast hepatiidi edasilükkamist on vaja uuesti läbi viia tervisekontroll, võttes arvesse uusi diagnostilisi andmeid ja ravitulemusi..

Vastupidi, eriti kiiresti areneval hepatiidil on tõsised tagajärjed, see põhjustab tsirroosi ja isegi surma, seetõttu viiakse läbi kontroll RB artikli 59 lõike a alusel, jättes sõjaväelaste nimekirja täielikult välja..

Fulminantse hepatiidiga noormehel on õigus saada sobivuskategooria D, mis kinnitab maksafunktsiooni olulist langust või progresseeruva kroonilise hepatiidi korral. Aluseks saab objektiivne kallis.

Kas nad võtavad armeesse kroonilise hepatiidi?

Arstid arvestavad maksafunktsiooni languse astet, viiruse aktiivsuse astet, ägenemiste sagedust, haiguse kulgu vormi. Ärge võtke armeesse kroonilise hepatiidiga infektsiooni ja ravi eripära tõttu. Hoolimata saadaolevate meetodite olemasolust, on haiguse täpse diagnoosi küsimus endiselt lahtine..

Kuni 70% -l patsientidest on ebamäärane kliiniline pilt, haigus on üsna pikka aega asümptomaatiline. See raskendab infektsiooni tuvastamist ja ravi. Kasutatakse spetsiaalseid laboratoorseid analüüse, kuid need võivad näidata ainult viiruse antikehade olemasolu, kuid haiguse perioodi ei tuvastata.

Selguse huvides viiakse läbi täiendavad testid. Krooniline hepatiit võib esineda erineva aktiivsusega. Haigusperioodil remissiooni ajal näidatakse säästvat koormust ja ägedal kujul - voodipuhkust.

Just nendel põhjustel ei võeta kroonilisse hepatiiti põdevaid inimesi armeesse ning kutsutud noormehe tervise objektiivne hindamine on VVC arstide jaoks oluline.

Histoloogiline uurimine võimaldab kindlaks teha haiguse staadiumi / raskuse, mis põhineb maksarakkude hävitamise astmel. Mida kõrgem on staadium, seda rohkem väljendub elundite funktsioonide langus.

Maksafunktsiooni languse kinnitamine võimaldab teil vabastada B-hepatiidiga värbajate armeest.

Seetõttu on ajateenistuse küsimuses oluline meeles pidada, et kroonilise hepatiidi vormis on armee vastunäidustatud, noormees jääb koju, maksafunktsiooni languse olemasolu või puudumine ei mõjuta IHC otsust. See tingimus on täpsustatud RB artiklis 59.

Maksahepatiidi diagnoos sõjaväe värbamisbüroos

Eksamiks ajateenijal peavad olema meditsiinilise diagnoosi tulemused:

 • sõjaväelise registreerimis- ja värbamisbüroo suunamine haiglasse vaatluse / läbivaatuse / ravi eesmärgil spetsialiseeritud osakonda;
 • punktsioonibiopsia tulemused;
 • kui biopsia tagasi lükatakse / protseduuri teostamine on võimatu, siis laboratoorsete, kliiniliste ja instrumentaalsete meetodite tulemused;
 • nende protseduuride tulemused peaksid kajastama eelnõude tervislikku seisundit dünaamiliselt (arsti jälgimine vähemalt kuus kuud).

Ülaltoodust selgub, et maksapatoloogia kinnitamiseks on vaja, et pika aja jooksul ei oleks ainult diagnostilisi andmeid, vaid ka ravi tulemusi ja arsti korduvate visiitide fakte. Dünaamilisi andmeid võtab sõjaväeline registreerimis- ja värbamisamet vähemalt kuue kuu jooksul arvesse, kuna kroonilise hepatiidi diagnoos tehakse kindlaks neile, kes on haigestunud kindlaksmääratud perioodist kauem.

C-ja B-hepatiidiga armee koosseis

See, kas ta võetakse armeesse hepatiidiga, sõltub haiguse rühmast, häire tõsidusest ja patsiendile täieliku ravi võimalusest.

Hepatiit on maksa põletikuline haigus, mida saab tõhusalt ravida ainult kursuse varases staadiumis. Kui haigus halveneb, võib tekkida täielik maksafunktsiooni häire..

Sõjaväearstlik komisjon kaalub noorte sõjaväkke saatmise võimaluse võimalust..

Kas hepatiit armeesse viia

Haiguse oht seisneb selles, et see kandub kandjalt kergesti üle tervele inimesele. Piisab ühest kontaktist bioloogiliste vedelike kaudu ja nakatumise tõenäosus ulatub 80% -ni. Seetõttu kuulub hepatiit nende vaevuste kategooriasse, millega patsiendid suunatakse harva teenuse saamiseks..

A-hepatiidiga täielik vabastamine sõjaväest ei ole lubatud, kuid kui vaevuse krooniliseks vormiks ei värvata kandidaati.

Edasilükkamisel on mitu põhjust. Esimene on haiguse leviku tõkestamine, mis sõjalises asukohas, kus sõdurid veedavad ööpäevaringselt, ei üllata.

Teine eesmärk on kaitsta patsiendi enda tervist. Haiguse esinemisel on oluline kehaline aktiivsus ebasoovitav. Keha peaks rohkem puhkama, saades õigest toitumisest toitaineid ja vitamiine. Samuti on vaja regulaarselt külastada spetsialisti, kes aitab välja selgitada häire süvenemise ja määrab õigeaegselt edasise ravi algoritmi..

Sõltumata hepatiidi vormist läbib inimene igal aastal korduva komisjoni, mille põhjal tehakse kindlaks häire arenguaste ja edasine kaasamine teenusesse..

Veel üks teadaolev haiguse vorm on krüptogeenne hepatiit, mida on väga raske tuvastada. Ainult viiruse aktiivse toime etapis ilmub nahale iseloomulik kollaka värvusega lööve. Krüptogeense hepatiidi avaldus ja dokumentaalsed tõendid on ajateenistusest täieliku vabastamise aluseks ajateenistuse või lepingu alusel.

Hepatiidi säilivusaeg

Tabel nr 1. Haiguse sõltuvus sobimatu rühma määramisest.

Häire tüüp Määratud sobimatud rühmad Ajateenistuses osalemise tunnused
A-hepatiitGKui komisjoni vastuvõtmise käigus tehakse kindlaks, et ajateenijal on selline id häire, siis neid sõjaväkke ei võeta. Selle asemel saab taotleja edasilükkamise järgmise eelnõuni (kuus kuud). Selle aja jooksul on patsient täielikult kohal ja võib hakata teenindama.
B-hepatiidigaB või DKõigi selle kategooria vaevuste esinemine annab õiguse täielikuks ajateenistusest vabastamiseks, see tähendab, et rangelt on keelatud armeesse võtta inimesi, kes põevad mõnda selle haiguse vormi. Ravi korral võib inimene vastu võtta treeningrühma B, see tähendab, et kandidaat võetakse relvajõududesse ainult sõja ajal.
C-hepatiit
D-hepatiit

Meditsiiniamet

Arstliku komisjoni läbimine toimub rangelt määratud päeval, mis on märgitud ajateenija ametlikus päevakavas. Määratud päeval peab teenuse kandideerija tulema terviseohutuse komisjoni (tervisekomisjoni) koos täieliku dokumendipaketiga, mis kinnitab häire olemasolu.

Hepatiidi avastamisel tuleb inimene registreerida meditsiiniasutuses. Salvestus tehakse patsiendi kaardil ja samal ajal peab profiiliarst tervisekontrolli.

Dokumentatsiooni saamiseks piisab, kui pöörduda taotlusega kliinikusse, mille alusel patsienti ravitakse. Dokumentide koopiate taotlemisel tuleb kontrollida, kas dokumendi esitanud spetsialisti allkiri ja asutuse pitser on duplikaatidel.

Sageli, eriti kui tegemist on A-hepatiidiga või kui dokumentatsioon pole pikka aega olnud uus, saadab IHC kandidaadid täiendavaks uurimiseks. See võib olla testide suunamine või maksa biopsia..

Igal juhul tuleb uuringute komplekt täielikult lõpule viia. Tasuliste eksamite korral tuleb ka nende eest ise maksta.

Kontrollide järeldused esitatakse VVK-le värbamise otsustamiseks.

Kui olete teenuse ajal haige

Nagu eespool märgitud, on hepatiit väga nakkav, seetõttu on pärast ajateenistuse algust nakatumisoht.

Isikud, kes on varem seda haigust põdenud, on selle haiguse suhtes vastuvõtlikumad..

Pärast seda, kui patsiendil on ükskõik millise rühma hepatiit, läheb inimene haiglaravi. Kui dokumenteeritakse mõne muu vormi kui A esinemine, siis on see reservi arvamise aluseks. Kui me räägime lepingulisest töötajast, siis on tal vallandamisel õigus saada rahalist hüvitist, mis on seotud tema tervisliku seisundi rikkumisega lepingulise teenistuse ajal.

Seadusesätete kohaselt läheb töötaja igasuguse haiguse avastamise korral haiglasse, mida kinnitab töövõimetuse tõend. Haiguspuhkuse maksimaalne kestus on üks aasta.

Oma õigusi kasutades saab sõdurit ravida 12 kuud. Sel perioodil võetakse arvesse kogu tööstaaži. Kui aasta pärast pole võimalik ravida, kohustub töövõtja sõjaväest.

Kas nad võtavad armee vastu C-hepatiidi ja muude haiguse vormidega, eriti komisjoni läbisõiduga

Hepatiit on maksa parenhüümi põletikulise olemuse eriline haigus, mis vähendab kõiki elundi funktsioone ja hävitab selle struktuuri.

Haigust saab edukalt ravida, kuid ainult siis, kui haigus avastati õigeaegselt ja tal ei olnud aega maksa tõsiseid kahjustusi tekitada, sest patoloogilise protsessi arenguga süveneb elundi hävitamine, mis põhjustab pöördumatuid seisundeid, mida ei saa ravida.

Seaduse kohaselt ei kutsuta mis tahes vormis hepatiiti põdevaid noori ajateenistusse ja nad sobivad sõjaväekohustuste täitmiseks vaid suhteliselt hästi.

A-hepatiidi viirus on haiguse kõige leebem vorm, kuid sellel on palju suurem levimisviis ja see levib teistele inimestele väga hõlpsalt, eriti ebapiisava hügieeni korral. A-hepatiidi peamist ülekandemehhanismi võib nimetada suu kaudu fekaaliks, seega on viiruse peamiseks allikaks haige inimene.

Viletsate sanitaartingimuste korral ja tihedas kontaktis teiste inimestega võib haige inimene põhjustada A-hepatiidi viiruse kiiret levikut ja põhjustada teatud sotsiaalseid tagajärgi eraldi kogukonnas, mida võib nimetada armeeks.

Muidugi, A-hepatiit ravitakse peaaegu alati edukalt, kui see tuvastatakse viivitamatult, kuid ravi ja sellele järgnev taastumisprotsess võib võtta mitu kuud, mille jooksul haige inimene kujutab endast teistele nakatumise ohtu. Lisaks võib haigus põhjustada palju tõsiseid tüsistusi ja muutuda krooniliseks.

A-hepatiidiga noored ei saa sõjaväeteenistust, kuid on suhteliselt sobivad ja neid võib värvata ainult tõsise sõjaväeolukorra korral..

A-hepatiidiga mehed registreeritakse sõjaväe värbamisosakonnas ning teatud ajavahemike järel saadab eelnõu juhatus nad uuesti läbivaatusele. Kui arstid kinnitavad selle haiguse täielikku ravi, võidakse noormees pidada ajateenistusse sobivaks.

B-hepatiit ja ajateenistus

B-hepatiidi viirus kandub teistele inimestele läbi kontakti haige inimese bioloogiliste vedelikega, samas kui nakatumine toimub alati täiesti märkamatult. Sageli teab inimene sellise haiguse olemasolust alles siis, kui viib läbi uuringut muudel põhjustel, sealhulgas armees tervisekontrolli läbides või kui ilmnevad teatud sümptomid.

Tervisliku inimese kehas viibides ei põhjusta B-hepatiidi viirus pikka aega mingeid sümptomeid, kuid sellel on varjatud negatiivne mõju ka paljudele elutähtsatele siseorganitele.

Kõigepealt kannatab maks, mille hävitamine toimub mikroraku tasandil. Reeglina ilmnevad enamikul nakatunud inimestel haiguse sümptomid alles siis, kui see on jõudnud juba väga tõsisesse staadiumisse või muutub krooniliseks, põhjustades maksavähki või tsirroosi.

Kõigis maailma riikides üritavad meditsiinitöötajad selle haiguse vormi levikut kontrolli all hoida ja võimalikult suures ulatuses ohjeldada, kasutades selleks kättesaadavaid vahendeid, sealhulgas õigeaegset vaktsineerimist, ning välistades patsientide teatud kogukondadest. Sel põhjusel ei kohaldata B-hepatiidiga patsientidele ka rahuajal ajateenistust..

Kas nad võtavad armees C-hepatiiti?

Seda tüüpi hepatiidi viirusega nakatumine toimub patsiendi vere otsesel kokkupuutel terve inimese verega. Üle 2% elanikkonnast on maailmas nakatunud C-hepatiiti ja patsientide arv kasvab igal aastal, kuna isegi tänapäeva meditsiin ei suuda viiruse levikut takistada.

Nakatumine võib toimuda mitte ainult meditsiiniasutustes, kus sanitaar- ja hügieenistandardid on ebapiisavalt täidetud. Viirus levib sageli narkomaanide seas, süstides narkootikume ühise nõelaga.

 • Viiruse ülekandumine võib toimuda ka meeskonnas, kus on haige inimene, raseerides näiteks kellegi teise habemenuga või käterätikut, aidates samal ajal patsienti isegi tavalise lõike korral..
 • C-hepatiit - on viiruse kõige ohtlikum vorm, kuna enamikul juhtudel viib see kiirele üleminekule kroonilisele vormile, mille komplikatsiooniks on sageli maksa tsirroos või vähk.
 • Ajateenistusse ei kuulu ka inimesed, kellel on C-hepatiit või kes on selle viiruse kandjad, kuid hädaolukorras ja tõsise sõjaväeolukorra korral võib nad ajateenistusse kutsuda..

Mida on vaja teha, et hepatiit ei teeniks armees

Mis tahes hepatiidi viiruse tunnusjoon on mitmesuguste bioloogiliste vedelike kaudu nakatumise kõrge tõenäosus, seega ei lubata sõjaväes teenida inimesi, kellel on olnud selline haigus või kellel on see ägedas või kroonilises vormis..

Venemaa õigusaktides on vastavalt RF valitsuse valitsuse 25. veebruari 2003. aasta dekreediga nr 123 kinnitatud sõjalise tervisekontrolli määruse lisa märkustele märkused, mis viitavad hepatiidi viiruse esinemisele mis tahes rühma ja arenguvormiga inimeses, vabastamise põhjused sõjaväeteenistusest rahuajal.

Tegelikult tuleks tunnistada piiratud kehtivusega kodanikke, kelle vanuseks saades võetakse sõjaväeteenistusse (sõjaväes), kuid kellel on hepatiidi diagnoos mis tahes kujul. Haigeid inimesi võib teenistusse kutsuda ainult vaenutegevuse ja üldise mobilisatsiooni korral.

Samal ajal saadab patsiendid reeglina järgmise mitme aasta jooksul sõjaline komisjon, et nad läbiksid teise tervisekontrolli ja kinnitaksid haiguse olemasolu. Sellised juhised antakse välja sõltumata haiguse vormist ja staadiumist ning sellest, kas maksas on rikkumisi.

Sellistes olukordades on soovitatav läbida täielik põhjalik läbivaatus spetsialiseerunud riiklikus meditsiiniasutuses, kogudes samal ajal kõik uuringu dokumentaalsed tulemused.

Samuti on vaja hankida uurimistulemusi ja kinnitatud diagnoosi kinnitust..

Kroonilise hepatiidi korral tuleb elundi kahjustuse taseme määramiseks viimase kuue kuu jooksul teha maksa punktsioonibiopsia..

Kui hepatiidihaige kutsuti sõjaväeteenistusse sõltumata olemasolevast haigusest, loetakse sellised toimingud ebaseaduslikuks ja juhatuse eelnõu otsuse saab edasi kaevata kohtus. Täna saate armeesse värbamise kohta käivate vaidlusküsimuste, sealhulgas juhul, kui ajateenijal on hepatiit, osas nõu Vene Föderatsiooni Sõdurite Emade Komiteede Liidus.

Kõne omadused

On olukordi, kus hepatiidi korral võib inimese kutsuda ajateenistusse. Siin mängib suurt rolli olemasolev sõjaline olukord ja sõjaline auaste. Kui hepatiidiga patsiendil on reservohvitseri auaste ja kui eelnõu koostamise vajadus kulgeb, kulgeb haigus aeglaselt, avaldamata seejuures erilist mõju maksa tööle, võib ta kutsuda ajateenistusse.

Sõjaaja algusega ja üldise mobilisatsiooni väljakuulutamisega võib kõik eri rühmade hepatiidiga mehed kutsuda sõjalisteks operatsioonideks.

Oluline on meeles pidada, et sõjaväkke värbamise olukord on individuaalne isegi hepatiidi vormis inimestel ning mõnel juhul võib sõjaväekomisjon tunnistada rahuajal ajateenistusse sobivaks ajateenijaks isegi hoolimata haigusest, mis kuulub erandite loetellu.. Sellised toimingud kujutavad endast seaduse rikkumist..

Sellisel juhul on vaja läbida põhjalik põhjalik uurimine, hankida diagnoosile dokumentaalne kinnitus ja küsida nõu kvalifitseeritud juristilt, kes teab kõiki selle teemaga seotud õigusaktide põhialuseid..