Kas C-viirushepatiidi korral on tasuta ravi??

C-hepatiidi viirusevastane kombineeritud ravi on tänapäeval ainus viis haiguse progresseerumise peatamiseks enne tsirroosile üleminekut. Kahjuks on sellel mitmeid puudusi. Eelkõige on imporditud ravimitega ravikulud keskmiselt 45–50 tuhat rubla kuus, kodumaised ravimid umbes 20 tuhat rubla kuus. Tohutu hulga patsientide jaoks muudab ravimite kõrge hind ravikuuri praktiliselt võimatuks.

Sellistel juhtudel soovitame oma patsientidel järgmist taktikat:

Viiruse põhjustatud maksakahjustuse määramiseks tehke fibroscan-seadmel uuring.

Kui fibroosiaste on madal (alla 3), pole viirushepatiit eluohtlik tegur ja patsiendil on aega (võib-olla mitu aastat) materiaalse probleemi lahendamiseks. Kogu selle aja jooksul on vaja võtta hepatoprotektoreid ja kontrollida fibroosi astet, kord aastas teha maksa fibroskaani.

Võimalus osaleda tasuta C-hepatiidi raviprogrammides on ette nähtud ainult reaalse eluohu korral: kõrge fibroositase (3,4), maksatsirroos. Sellistel juhtudel kaaluvad riigiasutused patsientide osalemist tasuta programmides. Moskvas on see CIB nr 1, Moskva piirkonnas - MONICA.

Lisaks võivad mõned patsiendid siseneda esmakordselt Venemaa turule sisenevate uute viirusevastaste ravimite kliinilistesse uuringutesse. Kuid sel juhul peavad nad rangelt vastama uuringusse kaasamise kriteeriumidele, see tähendab, et neil peavad olema teatud andmed viiruse genotüübi, maksakahjustuse määra ja muude selle uuringu jaoks spetsiifiliste näitajate kohta.

Ravi maksumusest, kroonilise C-viirushepatiidi tasuta või soodusravist

Vene Föderatsiooni põhiseadus kehtestab rangelt ja selgelt meie õiguse tasuta arstiabile.
Vene Föderatsiooni põhiseaduse artikkel 41 sätestab:
"1. Igal inimesel on õigus tervisekaitsele ja arstiabile. Riigi- ja munitsipaalhaiglates osutatakse arstiabi kodanikele tasuta vastavast eelarvest, kindlustusmaksetest ja muust sissetulekust..

2. Vene Föderatsioonis rahastatakse föderaalseid rahva tervise kaitse ja tugevdamise programme, võetakse meetmeid riigi, munitsipaal- ja eratervishoiusüsteemide arendamiseks, toetatakse inimeste tervist edendavaid tegevusi, kehalise kultuuri ja spordi arengut ning keskkonna- ja sanitaar-epidemioloogilist heaolu..

3. Ametnike varjamine inimeste elu ja tervist ohustavate asjaolude ja asjaoludega peidab vastutust vastavalt föderaalseadusele. "

Kuid päriselus paneb riik meid mängima täiesti erinevate reeglite järgi. Ja peate lihtsalt neid reegleid teadma ja neid oma isiklikes huvides kasutama.

"Teie tervis ei vaja mitte kedagi peale teie!"

Hinnang viirusevastase ravi võimalikule maksumusele ja teave vajalike ravimite hindade kohta on esitatud artiklis “Ravikulude ja ravimite hindade kohta”. Siin räägime tasuta ravi saamise võimaluste leidmisest, sealhulgas konsultatsioonid raviarstiga, ravimite maksumus ja uuringute maksumus.

Viirusliku hepatiidi tasuta või soodusravi võimalused

Viirusliku hepatiidiga inimeste virtuaalse kogukonna olemasolu kogemuste põhjal on tasuta ravi saamiseks kolm peamist viisi:

 • Tasuta ravi eri taseme eelarvest otse viirusliku hepatiidi raviks eraldatud vahendite arvelt. Peamine viis tavaliste surelike kodanike jaoks.
 • Viirusliku hepatiidi tasuta ravi (tasuta viirusevastaste ravimite saamine) kodanikele osutatavate sotsiaalteenuste kujul osutatava riikliku sotsiaalabi raames (08.22.2004 kuulsa RF-i seaduse nr 122 (hüvitiste monetiseerimise kohta 2. peatükk) 2. peatükk) teatavatele elanikkonnarühmadele.
 • Osalemine uusimate viirusevastaste ravimite kliinilistes uuringutes (CI), mida viivad läbi erinevad farmakoloogilised ettevõtted.

Need on praegu Venemaal kolm peamist ja kõige tõenäolisemat viisi tõeliselt tasuta ravi saamiseks Venemaal. On ka muid võimalusi, kuid need on juba üsna privaatsed ja enamiku hepatiidi korral kättesaamatud.

Need sisaldavad:

 • Ravi täiendava tervisekindlustuse (VHI) alusel. On olemas täiendavad tervisekindlustusprogrammid (saadaval väga kitsale inimrühmale), mis näevad ette viirushepatiidi ravikulude hüvitamise kindlustusseltsi kulul.
 • Teatavates piirkondades elanikkonna teatavate kategooriate kohtlemine toimub tasuta või soodustingimustel kohalike õigusaktide või mõne kohaliku osakonna korralduse alusel. Kuskil käsitlevad nad arste riskirühmana, kuskil on piirkondlikke soodustusi, kuskil on mingid soodustused, mis põhinevad seadusel "Vene Föderatsiooni põlisrahvaste õiguste tagamise kohta" jne..
 • Miskipärast otsustas riik pakkuda teatud kategooria meie kodanikele tasuta ravi ja unustades põhiseaduses juba kirjutatu, andis välja terve rea erinevaid õigusakte, milles kuulutati uuesti välja viirushepatiidi tasuta ravi.
  Näiteks on lisaks põhiseadusele "garanteeritud" ka HIV-nakkusega inimestele tasuta viirusevastane teraapia (HTP) ja 30. märtsi 1995. aasta seadus "Inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV-nakkuse) haiguse leviku tõkestamise kohta Vene Föderatsioonis" N 38. Kuid tervishoiuministeerium käivitab hästi reklaamitud terviseprogrammi, kus mitmesuguste korraldustega taas "tagab" HIV-nakatunud inimeste viirushepatiidi tasuta ravi.


Tuleb märkida, et kuigi sellised eraviisilised tasuta ravi saamise viisid on olemas, ei taga keegi tasuta ravi saamise garantiisid. Selles valdkonnas (väljakirjutamise ja kalli ravi saamise valdkonnas) valitseb täielik segadus ning selle tagajärjel on erinevate meditsiiniametnike ja bürokraatide meelevaldsus ja seadusetus toime pandud.

Seetõttu on oluline teada oma õigusi, teada, milliste dokumentidega need meile tagatakse, ja nõuda täieliku õigusliku aluse korral, et ametnikud järgiksid meie õigusi tasuta kohtlemisele. Pealegi õigustavad ravikulud teie pingutust nende tööjõu õigustamiseks.

Lisateave peamiste omaduste kohta.

Tasuta viirushepatiidi ravi kohustusliku tervisekindlustuse alusel

Jah täpselt. Nii Vene Föderatsiooni põhiseadus kui ka kohustusliku tervisekindlustuse seadus pakuvad Venemaa kodanikele viirushepatiidi tasuta ravi. Miks me selle eest maksame? Kogu küsimus on meditsiinibürokraatide välja antud põhimääruste juriidiline peensus. Venemaa tervishoiuministeerium, piirkondlikud terviseosakonnad ei määratle konkreetset protseduuri konkreetse haigusega inimestele ravi määramiseks. Ja vastavalt sellele ei kanna nad mingit vastutust ravi määramata jätmise eest patsientidele, kes seda vajavad.

Meie tervishoiusüsteemis puuduvad haiguste raviprotokollid, mis reguleeriksid aesculapiuse tegevust, isegi vähemalt kõige laiemas vahemikus.

Nii selgub, et arst võib pärast viirusliku hepatiidi avastamist teile välja kirjutada üksikasjaliku läbivaatuse ja mõne kaasaegseima ravi uusimate ravimitega või ta saab patsutada teie õla ja rahulikult (ja karistamatult!) Saata teid koju, "harjuda maapinnaga". - valmistuda matusteks, koostada pärand. Ja see toimub kaasaegsete ravimeetodite juuresolekul, võimaldades peaaegu 100% tõenäosusega haigusest igaveseks vabaneda.

Viimastel aastatel on suuresti patsientide aktiivse positsiooni tõttu hakanud välja töötama teatud protseduur viirusliku hepatiidi viirusevastase ravi (AVT) saamiseks (väljakirjutamiseks). Need on mitteametlikud, neid pole tervishoiuministeeriumi mis tahes korralduses ega dekreedis ega ravi määramise nõudeid kajastatud. Põhjustatud mitte ravi sobivusest, vaid võimetusest ravi veelgi edasi lükata.

Sellel korraldusel on riigi erinevates piirkondades mõned ebaolulised erinevused, kuid üldiselt on see üsna ühtne. Peaasi, et kuigi see pole avalikult, eksisteerib see mõnes kohas. Mõnel pool ei räägi nad isegi temast. Kliiniku arstid kinnitavad teile, et haigust ei ravita, selle raviks puuduvad rahalised vahendid ja ravi maksab teile kallilt, väidetavalt teadmata, et selle raviks eraldatakse eri eelarvest raha. Sellest hoolimata…

Igas piirkonnas määras tervishoiuministeerium ühe või mitu peamist hepatoloogilist keskust. Reeglina moodustatakse need piirkondliku nakkushaiguste haigla või AIDSi ja nakkushaiguste ravikeskuse baasil. Need piirkondlikud hepatoloogilised keskused pakuvad HTP jaoks vajalikke vahendeid ja ravimeid. Need keskused sisuliselt moodustavad või määravad vajaduse, prioriteedi, prioriteedi jne. HTP määramisega viirushepatiidiga inimestele. Nad määravad kindlaks vajadused, koostavad taotlused vajalike ressursside saamiseks, kavandavad oma kulutused.

Nad viivad läbi HTP, s.t. määrata patsientide raviskeem (konkreetsed ravimid, ravimite annused, ravi kestus jne) ja jälgida patsiente ravi ajal.

Enamikul juhtudel peab AVT manustamiseks lisaks diagnoosi panemisele (mida üldiselt oleks mõistlik eeldada piisava seisundi olemasolu) olema ka “kaugelearenenud” maksafibroos (2. aste või kõrgem METAVIRi skaalal) või mõni olemasolev tüsistus, mis on põhjustatud viiruse ekstrahepaatiline manifestatsioon. Me võime arutada selle lähenemisviisi inimlikkust, epidemioloogilise ohu laienemist jne, kuid olemasolev kord on antud tingimus, millega me oleme praegu sunnitud arvestama..

Mõnes piirkonnas on asjad palju hullemad. Tasuta AVT on ette nähtud ainult HIV + B-hepatiidi viiruse (B või C) samaaegse nakatumise korral. Ainult hepatiidi viiruse korral keelatakse tasuta ravi.

On selge, et nad säästavad meid igal võimalikul viisil, nad vähendavad rakendusi, varjavad patsientide tegelikku arvu jne. Kuid võimalus on olemas ja see on üsna reaalne. Kuidas seda rakendada? Väga lihtne. Igal juhul on selle rakendamine üsna lihtne..

Minge oma nakkushaiguste spetsialisti juurde oma linnaosa kliinikusse. Tehke läbi esmased uuringud, hankige esialgne diagnoos ja nõuge suunamist piirkondlikku hepatoloogiakeskusesse põhjalikuks uurimiseks ja viirusevastase ravi küsimuse lahendamiseks. Teie nakkushaiguste spetsialist peab teadma, kes (milline kliinik, milline meditsiinikeskus) teie piirkonnas on keskselt seotud viirushepatiidi raviga ja on kohustatud teid sinna suunama. See on spetsiaalsel vormil kirjutatud suund ja mitte soovitus, mitte kanne haigusloosse. Keeldumise korral - seda suunist saate taotleda meditsiiniasutuse peaarstile adresseeritud kirjalikus avalduses.

Selle suuna ja esialgse läbivaatuse tulemustega lähete sellesse piirkondlikku keskusesse (näiteks Moskvas on see kõigepealt hepatotsenter Volokolamski maanteel asuvas 1. kliiniliste nakkushaiguste haiglas). Seal läbitakse vajadusel täiendav tervisekontroll (mõned täpsustavad vereanalüüse, maksa biopsiat või elastograafiat, nad hindavad C-hepatiidi viiruse võimalikke ekstrahepaatilisi ilminguid jne)..

Peamiste piirkondlike hepatoloogiliste keskuste, kliinikute ja nakkushaiglate aadressid ja telefonid on toodud meie veebisaidi jaotises "Kliinikud".

Pärast hepatiidiprobleemi selgitamist ja võimalike kaasnevate haiguste olukorra väljaselgitamist väljastab arstide konsultatsioon (reeglina) teile lõpliku lause „teie OEM-i vajaduse ja kiireloomulisuse kohta“. Võib-olla isegi raviskeemi täpsustamisega. Ja sel juhul räägime kindlasti ravist CHI raames. Need. - tasuta ravi kohta.

Tähtis! Iga kord, kui plaanite uuringut või analüüsi, küsige oma arstilt, kas see protseduur on hõlmatud kohustusliku tervisekindlustusega (MHI)? Kui ei, siis miks seda ei käsitleta ja kus seda küsimust selgitada saab. Arstid varjavad sageli võimalust saada erinevaid meditsiiniteenuseid tasuta, viidates bürokraatiale, vajadusele koguda erinevaid tõendusi, kirjutada mõned avaldused, raskused finantseerimisega, mõnele kinnisele keelule jne..

Kuid teie raha kulutatakse ära ja teie enda otsustada, kas te kardate bürokraatiat ja kas nende sisemised keelud puudutavad teid. Miks mitte kirjutada paar avaldust, kui säästate selle pealt mitu tuhat rubla, saates saate tasuta analüüsi või mõne instrumentaalse eksami saamiseks?

Reeglina kaetakse kohustusliku tervisekindlustuse fondist kõik vajalikud instrumentaalsed ja instrumentaalsed uuringud, vereanalüüsid jms, mida arst teeb diagnoosi täpsustamiseks ja haiguse tervikpildi selgitamiseks. Arst võib soovitada midagi ebastandardset või ÜLEMAST standardit - siis nõustute ise oma rahaliste võimaluste mõõtmisega sellise uuringuga või keeldute sellest.

Lõpuks saate vajadusel arsti sõnu kontrollida lihtsalt lihtsa kõnega oma piirkondlikku MHI fondi. Seal on terved osakonnad, et teie huve teiega koos kaitsta.

Väike noot. Lisaks piirkondlikele hepatoloogilistele keskustele (kliinikutele) on ka föderaalsed meditsiinikeskused, mis tegelevad viirusliku hepatiidi raviga. Need asuvad riigi suuremates linnades (Moskvas, Peterburis...) ja viivad kodanikke uurimiseks ja raviks ka riigi igast nurgast. See ei taga teile tasuta ravimeid. Kuid siis antakse kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistidelt tasuta meditsiiniabi. Ja see, peaaegu meie kirjaoskajate nakkushaiguste spetsialistide praktilise kirjaoskamatuse tingimustes (kahjuks on see nii!), Maksab palju.

Teatavatele elanikkonnarühmadele antava sotsiaalse abi raames tasuta viirusevastased ravimid

See võimalus, hinnates meie saidi kogemusi, on üsna lai hepatiidipatsientide rühma jaoks reaalne. Hüvitiste monetiseerimise seaduses on määratletud järgmised kodanike sotsiaalsed kategooriad, kes vajavad valitsuse toetust:

 1. sõja invaliidid;
 2. Suure Isamaasõja osalised;
 3. sõjaveteranid föderaalse veteranide seaduse artikli 3 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud isikute hulgast
 4. sõjaväelased, kes teenisid armeesse mittekuuluvates sõjaväeosades, asutustes ja sõjakoolides 22. juunist 1941 kuni 3. septembrini 1945 vähemalt kuus kuud, sõjaväelased andsid NSV Liidu käskkirjad või medalid teenimiseks kindlaksmääratud periood;
 5. isikud autasustati sildiga "Piiratud Leningradi elanik";
 6. isikud, kes töötasid Suure Isamaasõja ajal õhutõrjerajatiste, kohaliku õhutõrje, kaitserajatiste, mereväebaaside, lennuväljade ja muude sõjaliste rajatiste ehitamisel aktiivse rinde tagumistes piirides, operatiivlaevastike operatsioonitsoonides, raua- ja auto esiosas teed ja ka Teise maailmasõja alguses internitud laevade meeskonnaliikmed teiste riikide sadamatesse;
 7. sõja hukkunud (surnud) invaliidide pereliikmed, Suure Isamaasõja osalised ja sõjaveteranid, objektide omakaitse rühmade ja kohaliku õhutõrje hädaabimeeskondade personali pereliikmed, samuti linnahaiglate ja haiglate hukkunud töötajate perekonnaliikmed Leningrad
 8. puudega inimesed;
 9. puudega lapsed.

Sama seadus näeb nende jaoks ette sotsiaalteenuste kogumi:

 1. täiendav tasuta arstiabi, sealhulgas vajalike ravimite pakkumine vastavalt arsti (parameediku) ettekirjutustele, sanatooriumi kuurortravi kupongide pakkumine vastavalt kohustusliku sotsiaalkindlustuse õigusaktidele, kui on meditsiinilisi näidustusi;
 2. tasuta sõit pendelrongil, samuti linnadevaheline transport ravipaika ja tagasi.

Ravimite loetelu, samuti sanatooriumide ja puhkekeskuste asutuste loetelu, millele luba antakse, kiidab heaks föderaalne täitevorgan, kes tegeleb riikliku poliitika ja õigusliku regulatsiooni väljatöötamisega tervishoiu ja sotsiaalse arengu valdkonnas.

Niisiis, praeguse originaalseadmete tootjate (interferoonid, peginterferoonid, ribaviriin) standardite jaoks vajalikud ettevalmistused on sellesse föderaalvõimu lisatud sellesse loetellu.
Peate lihtsalt sattuma ülaltoodud kodanike sotsiaalsetesse kategooriatesse.

Viirusliku hepatiidiga patsientide kõige realistlikum kategooria on puue.

Oluline on teada. Viirusevastased ravimid on saadaval sõltumata sellest, millise haiguse järgi ja milliste kriteeriumide alusel teile puue määrati. Ja õigustatult tähendab puue seda, et inimesel on puue ja ta vajab teistsugust abi. Sealhulgas tema tervise säilitamiseks vajalike rahaliste kulude osas.

Puuetega inimeste staatuse saamine on teine ​​lugu. Peaasi on meeles pidada, et puudega inimene on sotsiaalne staatus, mis võimaldab teil koos tervete inimestega elada ja nautida kõiki tsiviliseeritud ühiskonna hüvesid. See ei kahjusta kuvandit ega inimese isiksust ennast, see on ebaõigluse parandamine, õiguste võrdsustamine, et kasutada paljusid tsivilisatsiooni eeliseid, sealhulgas nende haiguste ravi.

Pärast puudega inimese staatuse saamist ja sotsiaalkindlustusfondis ning pensionifondis kõigi vajalike dokumentide koostamist lähete omaenda polikliinikusse ja pöördute nakkushaiguste spetsialisti poole HTP määramiseks, kasutades täiendavate ravimite pakkumise programmi (DLO) kaudu vajalikke viirusevastaseid ravimeid. Võimalik, et nakkushaiguste spetsialist ei võta sellist vastutust ja viib teid läbi suure koordineerimisringi, juba mainitud piirkondlikesse hepatocentritesse. See pole enam hirmutav. Tasuta ravi määramise küsimus on aja ja teie hoolsuse küsimus.

Tähtis! Oma puude väljaarvutamisel pensionifondis või sotsiaalkindlustuses ärge proovige keelduda lisaravimitest, mida mõnikord pakutakse mõne puudega inimese jaoks väikese rahalise hüvitise saamiseks. Võidage senti ja kaotage võimalus saada tasuta viirusevastaseid ravimeid sadade tuhandete rublade eest.

Väike abi. Programmi rakendusmehhanism on järgmine: valitsusasutused koostavad ravimite loetelu, mis on ülitähtsad elanikkonna sotsiaalselt haavatavate rühmade jaoks (veteranid, puuetega inimesed jne). Need "kasusaajad" saavad apteekides selle nimekirja alusel retseptiravimeid tasuta..

Riik valib omalt poolt föderaalse kohustusliku tervisekindlustuse fondi isikus konkurentsi alusel tasuta ravimite pakkujad ja hüvitab aasta lõpus neile nende tarnetega seotud kulud..

Kodanikud, kes ei soovi programmis osaleda ja kes keelduvad teatud sotsiaalteenuste saamisest, saavad vastutasuna sularaha ja osta ravimeid ise.

Nn igakuine sularahamakse (EDV) puuetega inimestele 2014. aastal on:

 • I rühma puuetega inimesed - 2 832,41 rubla;
 • II rühma puuetega inimesed - 2 123,92 rubla;
 • III rühma puuetega inimesed - 1 700,23 rubla;
 • Puuetega lapsed - 2 022,78 rubla;
 • Teise maailmasõja puuetega inimesed - 3,834,65 rubla;
 • Tšernobõli puudega inimesed - 2 022,78 rubla + EDV puudegrupi kohta;

Kolmas viis tasuta raviks on osalemine uusimate ravimite infusioonis

See tee nõuab eesmärgi - tasuta ravi saamiseks - saavutamiseks piisavat püsivust.

Kuidas leida kliinikut, kus selliseid KI-sid läbi viiakse ja kuidas sinna pääseda? Planeeritud ja käimasolevate kliiniliste uuringute kohta maailmas, sealhulgas Venemaal, on kaks Interneti-teabeallikat.

Esimene neist on ingliskeelne sait: http://clinicaltrials.gov/

Sellel saidil on võimalus otsida konkreetset teile huvipakkuvat kliinilist uuringut vastavalt erinevatele kriteeriumidele. Näiteks siin on tulemused, mis on saadud kõigi Venemaal läbiviidud C-hepatiidi kliiniliste uuringute taotlemisel:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Vene +Federation+hepatitis+c&recr=Open

Pöördudes konkreetse uuringu kirjelduse poole, saate teada, millistes meditsiinikeskustes, kliinikutes see läbi viiakse, kas seal on patsientide komplekt, selles keskuses KI läbiviimise eest vastutavate isikute kontaktandmed ja muud kasulikku teavet. Edasine sõltub kõik teie mõistlikust algatusest ja visadusest.
Kirjutage, helistage, koputage ustele ja akendele... ja need avanevad teile!

Juurdepääs allsüsteemile toimub alajao "Lubatud kliiniliste uuringute register [RCT]" jaotises "Kodu".

Otsige kliinikut, kus on kavandatud või juba käimas konkreetse ravimi CI-d, leidke, kes värbab vabatahtlikke CI-des osalemiseks ja tehke oma tee osalejate juurde! Reegleid ja juhiseid pole - aitab ainult teie sihikindlus ja visadus..

Muidugi, et kuuluda elutähtsate infusiooniosaliste koosseisu, tuleb täita nende esmatähtsate infosüsteemide programmides sõnastatud teatavate elutähtsate infusioonivastaste ravimite osalejatele esitatavaid nõudeid (mis võivad olla ülaltoodud saitidel). Eelkõige võivad piirduda viiruse genotüübi, inimese genotüübi, kaasuvate haiguste, soo ja vanuse jms osas..

Kliiniliste uuringute patsientide vihjeliin

Alates 29. aprillist 2010 on Venemaa Kliiniliste Uuringute Organisatsioonide Assotsiatsioon (AOKI) operatiivtelefoni kaudu abiks patsientidele, kes osalevad kliinilistes uuringutes nende õiguste ja kohustuste osas. Kõnesid võtab vastu ja teenindab operaator, kellel on eriteadmised kliinilistest uuringutest osavõtjate õiguste ja kohustuste valdkonnas.

Vihjeliini telefon on 8 (916) 990 03 85. Tööaeg on esmaspäevast reedeni kella 9–18 (Moskva aeg).

Pange tähele, et ühing ei soovita tervislike vabatahtlike osalemist kliinilistes uuringutes..

Ühing on välja töötanud üksikasjalikud juhised kliiniliste uuringute leidmiseks teie piirkonnas..

Kuidas saavutada oma õiguste kasutamine??

Tõenäoliselt on palju võimalusi, kuidas kasutada oma õigust tasuta ravile. Kuid meie riigis juhtus nii, et nende rakendamiseks tuleb teha suuri jõupingutusi. Ja see pole sugugi fakt, et tulemus õnnestub.

Võimalike meetmete võimaluste loetelu on üsna lai. Kui teil ei olnud võimalik tavapärasel viisil tasuta teraapiat saada (polikliiniku nakkushaiguste spetsialist on piirkondlik hepatokeskus), peate koguma kõik oma eksamitulemused, panema ümber seadused, korraldused ja muud põhimäärused ning alustama tõelist võitlust oma õiguste eest: koputama tervishoiujärelevalve asutuste ustele, piirkondlikele ministeeriumidele-tervishoiu osakondadele ning tervishoiu ja meditsiiniteenuste infoliinidele, kohustusliku tervisekindlustuse fondi kohalikule harule, kohalikele, piirkondlikele ja föderaalsetele asetäitjatele, Venemaa tervishoiuministeeriumile, föderaalsetele järelevalveasutustele, prokuratuurile ja nii edasi kuni presidendi administratsioonini (Kas ta pole mitte meie põhiseaduse tagaja, kõigi meie kodanikuõiguste austamise tagaja?).

Nende rakendamisel võib loota ainult see, kes hakkab tegelikult oma õiguste eest võitlema. Meie saidil on palju näiteid selle kohta, kuidas inimesed otsisid oma aktiivse eluoluga tasuta ravi..

Ravi rahaliste kulude hüvitamise võimalused

Kui te ikkagi ei saa oma õigust tasuta ravile realiseerida, proovige rahalisi kulutusi kuidagi kompenseerida.

Mingil määral võimaldab see osa makstud maksude tagastamist. Vene Föderatsiooni õigusaktid näevad ette nn sotsiaalmaksu mahaarvamise. Eelkõige on selle üks sortidest ravi maksustatav mahaarvamine, mis võimaldab teil ühe inimese kohta aastas makstud maksudelt tagastada kuni 15 600 rubla. Arvestame sellega, et ravi eest makstava maksuvabastuse saab teha kahe kuni kolme kalendriaasta jooksul ning lisaks sellele saab seda teha mitte ainult kalli ravi saanud patsiendile, vaid ka tema lähisugulastele.

Madala sissetulekuga inimeste jaoks on endiselt võimalus saada materiaalset abi iga kuue kuu tagant Vene Föderatsiooni 17. juuli 1999. aasta seaduse nr 178 riikliku sotsiaalabi kohta. Lisatasusumma on tavaliselt väike - 500 kuni 3000 rubla. Mõnes piirkonnas maksti aga ka suuri summasid 20–30 tuhat rubla. Kõik sõltub intervjuus osalenud ametnikest ja sellest, kui palju te veenda neid oma probleemide reaalsuses. Noh, võite seda abi saada põhimõtteliselt iga kuue kuu tagant.

Kuidas seda rahalist abi saada? Taotlejate avaldused võetakse vastu elukohajärgses sotsiaalkindlustusvestluses, tuleb selgitada nende olukorra vaesust. Rahalist abi vajavate kandidaatide valikukriteeriumid on igas piirkonnas erinevad. Reeglina kaaluvad nad perekondade taotlusi, kus sissetulek inimese kohta jääb alla toimetulekupiiri. Toetuse andmise otsus tehakse kollektiivselt mitme nädala jooksul komisjonide koosolekutel. Positiivse otsuse korral sularaha ei väljastata: selle saamiseks peate avama pangakonto ja ootama ülekannet.

Teine võimalus kulude osaliseks hüvitamiseks on töökohtades ühekordse rahalise abi saamine enda või laste raviks. Selleks peate pöörduma administratsiooni või ametiühinguorganite poole, kui neid on. Siin pole ühtseid reegleid ja määrusi. Kõik sõltub teie administratsiooni inimestest, ametiühingu ametnikest..

Rahalist abi või tasuta narkootikumide (mõnikord soodushinnaga narkootikumide) kasutamist saab mõnest sotsiaalfondist. Nii et korraga võis peaaegu iga C-hepatiidiga patsient pöörduda Lastefondi poole ja saada HTP täielikuks raviks tasuta ravimit ribamidiili (kodumaine ribaviriin)..

Kokkuvõtteks tahan pöörduda kõigi inimeste poole, kes on selle kõik juba läbi elanud. Kui teil on ülaltoodud küsimuste kohta täpsustusi, omage omaenda tõhusat kogemust tasuta ravi saamiseks või vähemalt osaliselt ravikulude hüvitamiseks - jagage seda oma „kolleegidega“ võitluses viirushepatiidi vastu!

C- ja B-hepatiidi tasuta ravi riiklikus projektis "Tervis"

B- ja BC-hepatiidi tasuta ravi

B- ja C-hepatiit, mille ravi on üsna kallis, pole igal patsiendil kättesaadav. Siiski on häid uudiseid. Vene Föderatsioonis pakutakse viirusliku hepatiidiga nakatunutele sotsiaalse ja meditsiinilise abi programme.
Suurim sellistest programmidest on esmatähtis riiklik projekt “Tervis”. Täna võtab sellest osa enam kui 30 Vene Föderatsiooni valimisüksust. Lisateavet selle kohta, kas see programm teie piirkonnas töötab, pöörduge kohaliku tervishoiuministeeriumi poole..
Kahjuks ei saa siiani selles projektis osaleda kõik kroonilise viirusinfektsiooniga patsiendid. Täna projekti kaasamise kriteeriumid on järgmised:
* vanus: 18–65;
* HCV-RNA ja HBV-DNA määramine seerumis;
* maksa fibroosi staadium F2 ja kõrgem Metaviri skaalal vastavalt maksa biopsia morfoloogilistele andmetele, mis viidi läbi mitte varem kui 12 kuud enne ravimite võtmise algust;
* viirusevastase ravi vastunäidustuste puudumine;
* raseduse või imetamise puudumine ravi alustamise ajal;
* raske depressiooni ja enesetapukatsete puudumine ajaloos;
* silmaarsti arvamus patsientide kohta, kellel on anamneesis olnud diabeet või hüpertensioon.
Lõpliku otsuse patsiendi ravi määramise kohta teeb iga juhtumi jaoks spetsiaalselt loodud komisjon.
Ravi jaoks on ette nähtud interferooni tüüpi ravimid (standardne või pikendatud toimega) ja ribaviriin.

Mida peate tegema, et kuuluda riiklikku projekti "Tervis"?

1. Külastage nakkushaiguste spetsialisti (tema puudumisel - terapeut) rajoonikliinikus. Visiidi eesmärk on esialgne diagnoosimine ja edasine uurimine hepatoloogiakeskusesse.
2. Tehke kõik vajalikud uuringud, mille arst teile määrab, ja külastage teda uuesti, et kirjutada saatekiri edasiseks diagnoosimiseks spetsialiseeritud keskusesse.
3. Pärast saatekirja saamist külastage spetsiaalset hepatiidi ravikeskust. See võib olla hepatoloogiakeskus või AIDS-i keskus (näiteks Moskva jaoks on see nakkushaiguste kliinilises haiglas nr 1 ja MONIKI asuvas keskuses). Öelge keskuse arstile, et soovite teha kõik haiguse diagnoosimiseks vajalikud uuringud, ja paluge, et teid lisataks terviseprojektis osalemise kandidaatide nimekirja..
Kui mingil põhjusel keeldutakse komisjoni saatmast, võite pöörduda kohaliku terviseosakonna poole riikliku projekti "Tervis" eest vastutava ametnikuga arstiga seotud kaebusega. Tavaliselt annavad need toimingud tulemusi..
Ole püsiv. Ametlik keeldumine võib olla ainult komisjoni otsus. Igasugune vabandus „pika liini” või „alarahastamise” osas ei tohiks teid eemale peletada.

Pidage meeles, et tuhanded B- ja C-hepatiidi ning ka HIV-nakkusega patsiendid saavad selle programmi alusel ravimeid juba ilma kulukaks raviks vajalike vahenditeta ja see, kas te sattute sellesse või mitte, sõltub täielikult teie püsivusest ja sihikindlus.

PS. Artikkel on kirjutatud 2010. aastal, kui hepatiidihaigete riiklik projekt veel töötas. Tänased on sellised, et n.p. "Tervis" ravib ainult HIV-nakkusega nakatunud patsiente (31. detsembri 2010. aasta määrus nr 1236). Loodame tõesti, et olukord tulevikus paraneb..

Kas ma saan C-hepatiidi testi tasuta saada ja seda ravida??

Patsientide hooldusprogrammid pakuvad C-hepatiidi tasuta ravi. Teraapia hõlmab kallite viirusevastaste ravimite kasutamist, mis pole kõigile kättesaadavad. Seetõttu peaksite arvestama hepatiidi tasuta ravi saamise eripäradega..

Mida ma sellest õpin? Artikli sisu.

Riskirühmad

Esitatud haigus on nakkuslikku päritolu. Patoloogiat provotseerib viirus. Ülekandemehhanism on parenteraalne. Patogeensed mikroorganismid nakatavad inimese verd, soovitud kontsentratsiooni saavutamisel põhjustavad maksukoe põletikku. Inkubatsiooniperiood on kuni 6 kuud. Siis viitavad varajased sümptomid patoloogiale..

Kõrge riskiga rühmad:

 • Meditsiinipersonal
 • Apteekrid
 • Elamumajanduse ja kommunaalteenuste töötajad
 • Süstivad sõltlased
 • Hemodialüüsi saavad patsiendid
 • Asotsiaalsed inimesed
 • Botkini tõvega patsiendid
 • Nakatunud inimestega kokkupuutuvad pereliikmed
 • Mehed, kellel on homoseksuaalne vahekord
 • HIV nakatunud

Mitte kõik ülaltoodud kategooriate esindajad ei saa C-hepatiiti tasuta ravida. Koormatud diagnoosiga patsientidele antakse riigiabi, kui puuduvad vastunäidustused, piirangud.

Kes vajab C-hepatiidi ravi?

Diagnoos tehakse pärast vereanalüüsi. Proovides leidub viiruslikke mikroorganisme. Järgnevad protseduurid hõlmavad viiruse genotüübi määramist, sobivate ravimite valimist ja ravimeetodeid..

Maksa põletik on aeglaselt progresseeruv haigus. Seetõttu ei määrata viirusevastast ravi kohe. Venemaal saate tasuta C-hepatiidi ravi ainult siis, kui teil on tõendeid..

Ravi näidustused on järgmised:

 • Fibroos 3,4 etappi
 • Suurenenud viiruskoormus
 • Ekstrahepaatiliste ilmingute intensiivne areng

Kui kiuline protsess puudub või jätkub algstaadiumis, siis viirusevastaseid aineid ei kasutata. Selles etapis jälgitakse pidevalt maksa seisundit..

Kas ma saan tasuta C-hepatiidi teste?

Eksami saate sooritada igas linnas riigi kulul. Maksakahjustuse sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. Ta suunab analüüsima. Lastele mõeldud juhiseid annavad välja lastearst.

Et mõista, kust analüüsi võtta, peate võtma ühendust munitsipaalpolikliinikuga. Eksami kulud tasutakse vastavalt kohustusliku tervisekindlustuse poliisile. Protseduuri tulemused edastatakse saatekirja väljastanud arstile. Hiljem teatab arst patsiendile diagnoosi..

Hepatiidi testid saate teha spetsialiseeritud asutustes. Seal viiakse protseduure läbi anonüümselt. Kiireloomulise testi tulemuse saamiseks on soovitatav pöörduda erakliinikute, laborite poole, kuid tasuta diagnostikateenuseid pole.

Kas C-hepatiiti ravitakse tasuta??

On välja töötatud riiklik programm, mille abil on teatud elanikkonna kategooriatel võimalus saada hepatiidi raviks kvoote või teha riigi kulul teraapiat..

Abi saamiseks on järgmised viisid:

 • Viirusevastaste ravimite hankimine kohustusliku tervisekindlustuse alusel
 • Tasuta ravi spetsialiseeritud meditsiiniasutustes eelarveliste vahendite arvel
 • Osalemine uutes viirusevastaste ravimite uuringutes
 • Teraapia osana täiendavast tervisekindlustusest
 • HIV-nakatunud inimeste tasuta ravi vastavalt haiguse leviku tõkestamise seadustele

On võimalus hüvitada teraapia rahalised kulud. Seda meetodit pakutakse teatud sooduskategooriatele..

Kellele näidatakse tasuta raviprogramme??

Vaatamata asjaolule, et igal kodanikul on õigus tasuta arstiabile, ei saa kõik seda saada. Selle põhjuseks on sageli asjaolu, et patsient ei tea oma õigusi ja ebaausad arstid ei anna täielikku teavet hepatiidi ravi eeliste kohta.

Kõige tõhusam viis hepatiidi tasuta raviks on viirusevastaste ravimite pakkumine riigi poolt. See on saadaval paljude sooduskategooriate jaoks..

Need sisaldavad:

 • Osalejad ja puudega II maailmasõda
 • Võitlejad
 • Puuetega inimesed
 • Teises maailmasõjas hukkunud või surnud pereliikmed, sõjaveteranid, sõjaväelased

Ülalnimetatud kategooriate patsientidel on õigus sanatooriumi-kuurordiasutuste kupongidele riigi kulul tasuta ühistranspordi kasutamine. Saadaolevate ravimite loetelu kiidavad heaks föderaalvõimud. Heakskiidetud ravimite hulka kuuluvad ribaviriin ja interferoon, mida kasutatakse maksa viiruslike kahjustuste ravis..

Kui õigust tasustamata viirusevastasele ravile pole realiseeritud, on võimalik kulud korvata. Seda saab teha, kui tagastate osa ravi eest tasutud maksudest. Sel viisil hüvitatakse summa kuni 15 600 rubla aastas. Patsiendi enda, lähedase sugulase, enda jaoks tehakse maksusoodustus, mis võimaldab hüvitise summat suurendada.

Vaesed kodanikud saavad materiaalset abi sotsiaalkindlustuse kaudu. Maksed tehakse 1 kord 6 kuu jooksul. Maksete suurus on 2 kuni 30 tuhat rubla, sõltuvalt haiguse tõsidusest, rahalisest olukorrast, muudest aspektidest.

Materiaalse abi saamiseks esitavad nad avalduse elukohajärgsele sotsiaalkindlustusametnikule, kinnitavad rahalisi raskusi. Komisjoni otsus avalduse rahuldamise kohta lahendatakse mõne nädala jooksul..

Tasuta ravi saamiseks on palju võimalusi. Riigi kulul on aga teraapiaõigust keeruline realiseerida. Kui te ei saa ühe meetodi kasutamisel abi, soovitame teil kasutada kõiki saadaolevaid abinõusid. See on positiivne tulemus, suurendab haiguse ületamise tõenäosust..

Kas puue tsirroosi korral annab: saamise järjekord ja hüvitised

Kas C-hepatiidi puue annab: kuidas saada, kujundusfunktsioonid

Kui palju analüüse tehakse B- ja C-hepatiidi markerite osas?

C-hepatiidi ravi: parema ravitulemusega ravimid

Kuidas ravida C-hepatiiti: ravimid Indiast, Egiptusest ja Venemaalt

Kuidas saada C-hepatiidi ravi Moskva piirkonnas tasuta

Viiruse nakatumise teed

Asjatundjate sõnul on Venemaal C-hepatiidi viirusesse nakatunud umbes 4,5 miljonit inimest - nii täiskasvanud kui ka lapsed.

Lapsed võivad nakatuda C-hepatiiti tervishoiuasutustes (nt hambaarst) ja emadest emakas või sünnituse ajal.

Teismeliste ja täiskasvanute jaoks on tavalised nakkused augustamine ja tätoveerimine, maniküür ja pediküür, kasutades mittesteriilset instrumenti või mittesteriilset värvi.

Ainult 4% haigetest täiskasvanutest nakatub seksuaalse kontakti kaudu. Samal ajal võib nakatumisest diagnoosimiseni kuluda mitu aastat.

Kuidas ravitakse hepatiiti?

Kuni 2013. aastani peeti C-hepatiiti ravimatuks haiguseks, mis põhjustab tsirroosi. Siis tulid uued täiskasvanutele mõeldud interferoonivabad ravimid, mis ravivad peaaegu 100% patsientidest.

2019. aastal tutvustas Venemaa üle 12-aastastele noorukitele C-hepatiidi interferoonivaba ravi võimalust. Enne seda ravitakse C-hepatiiti ainult interferoonidega, millel on palju kõrvaltoimeid..

Moskva regiooni vabakutselise lastearst Niso Odinaeva sõnul võib raskete kõrvaltoimete ja madala efektiivsusega interferoonide ajastu lõpuleviimine ja C-hepatiidi ravi alustamine noorukitel interferoonivabade ravimitega aidata saavutada WHO viirusliku hepatiidi likvideerimise eesmärki.

Keda koheldakse tasuta

Tõhusad hepatiidiravimid on kallid ja pole laialdaselt saadaval.

On patsientide kategooriaid, kes võivad saada tasuta ravimeid..

Esiteks hõlmavad need järgmist:

- maksatsirroosiga patsiendid;

- hemofiilia, kroonilise neeruhaiguse, HIV-ga patsiendid, kelle hepatiit C viirus halvendab oluliselt kroonilise haiguse prognoosi;

Ülevenemaalise patsientide liidu kaasesimees Juri Žulev seletab seda sellega, et kõigepealt peate mõtlema noorema põlvkonna tervisele ja inimestele, kes on kõige rohkem nakatunud.

Kuhu minna

Moskva piirkonna täiskasvanud elanikud saavad tasuta ravi taotleda MONIKA hepatoloogiaosakonnas Moskvas Schepkina tänaval, lapsed ja noorukid - Moskva piirkondlikus laste nõustamis- ja diagnostikakeskuses. Selle filiaalid töötavad Moskvas, Mytishchis ja Khimkis.

Niso Odinajeva sõnul arutatakse Moskva piirkonnas praegu laste viirusliku hepatiidi ennetamise ja ravi programmi ning laste hepatoloogilise keskuse loomist.

Kroonilise viirushepatiidiga Moskva elanikud saavad tasuta ravi kroonilise viirusliku hepatiidi ravikeskuses GBUZ "Nakkushaiguste kliiniline haigla nr 1". Selleks läbivad nad siin täieliku eksami..

Nagu selgitab nakkushaiguste kliinilise haigla nr 1 kroonilise viirusliku hepatiidi ravikeskuse päevahaigla juhataja Marina Rusanova, peaksid keskuse spetsialistid tuvastama kõigepealt ravi vajajad ja seejärel valima neile sobiva raviskeemi. Seega saab ravida rohkem patsiente..

Avaliku organisatsiooni Ühine hepatiidi vastane organisatsioon andmetel saavad Moskvas igal aastal üha enam patsiente C-hepatiidi ravi piirkondlike ja riiklike programmide raames: 2016. aastal ravitakse 1900 inimest, 2017. aastal 2676 ja 2018. aastal 3695 inimest. patsientidest.

Kas nägite tekstis viga? Valige see ja vajutage "Ctrl + Enter"

C-hepatiidi ravi Moskvas

C-viirushepatiit, mis kuulus mitukümmend aastat ravimatute haiguste kategooriasse ja mida tänapäeval tajuvad paljud halastamatu lausega. Sellegipoolest on praegu olemas viise, kuidas lahendada probleem nakatunud inimese jaoks positiivselt, jõuda stabiilse remissiooni ja isegi täieliku taastumiseni. Mitte nii kaua aega tagasi, vaid mõni aasta tagasi, leidus otsese toimega viirusevastaseid ravimeid, mis võivad efekti saavutada 99% juhtudest.

HCV lühikokkuvõte

Haiguse põhjustajaks on RNA-d sisaldav viirus, mis kuulub perekonda Flaviviridae. Esimest korda sai see teada 1989. aastal. HCV reprodutseerimine toimub hepatotsüütides (maksarakud). Kui maksas viibib viirus, käivitab ta rakusisese replikatsiooni mehhanismi, mis tähendab isikliku genoomi isekopeerumist. Iga patogeeni osake päevas suudab paljuneda umbes viiskümmend repliiki. Nad väljuvad peremeesrakust ja nakatavad elundi terveid piirkondi. Viirus ise on eksisteerinud tuhandeid aastaid. Selle aja jooksul on see arenenud, mille tulemuseks on paljud selle sordid. Tänapäeval on teada kuus genotüüpi ja üheksakümmend alamtüüpi. Meie riigis ja Euroopa riikides on C 1b, 3a, 2a ja 2b hepatiit kõige tavalisem. Ravirežiimi valik ja ravikuuri kestus sõltuvad genotüübi määramisest.

Reeglina kulgeb haigus latentses vormis sümptomite täieliku puudumisega. Esimese kahe kuni kolme nädala jooksul (algstaadium) võib ilmneda nõrkus, seedehäired, liigesevalu. Kursuse kroonilises faasis ilmnevad tõsisemad samaaegsed kardiovaskulaarsüsteemi ja Urogenitaalse süsteemi kaasnevad patoloogiad. Sageli diagnoositakse selliseid komplikatsioone nagu maksatsirroos ja vähk (hepatotsellulaarne kartsinoom). Tänu uuenduslikele ravimitele on probleem täielikult lahendatav, kui diagnoos tehakse õigel ajal ja õigesti ravitakse (valige raviskeem, järgige meditsiinilisi soovitusi)

Huvitav fakt on see, et pärast ühe genotüübi viiruse paranemist ei tähenda see, et inimene ei saaks teisega haigestuda. Ka ühe tüvega nakatumine ei välista paralleelset nakatumist teisega.

Nakkuse põhjused

Viirust levitatakse kahel viisil:

 • seksuaalne (kaitsmata sugu);
 • parenteraalne (vere kaudu).

Riskirühma ei kuulu mitte ainult narkomaaniast sõltuvad inimesed või meditsiinitöötajad, kes puutuvad otseselt kokku nakatunud inimese verega, vaid kõik inimesed ilma eranditeta. Nakkuse koht võib olla raviruum, küünesalongi, hambakliiniku külastus ja nii edasi. Nakatumist võivad põhjustada ka tätoveeringud ja augud..

Kaasaegsed meetodid C-hepatiidi raviks

Mis puutub traditsioonilisse ravi, sealhulgas pegüleeritud interferoonide ja ribaviriini kuur, kasutatakse seda praegu üha vähem, ehkki sellest pole veel täielikult loobutud. Sellel on mitu põhjust:

 • esiteks on see madal efektiivsuse tase (ainult 50–65%, mis on väga väike);
 • pikk ravikuur (vähemalt aasta);
 • tohutul hulgal püsivat vastunäidustust ja kõrvaltoimeid;
 • raske taluda.

DAA-sid ei pruugi patsientidel alati välja kirjutada mitmel põhjusel. Kuid selliseid patsiente pole nii palju. Need sisaldavad:

 • kasutamise vastunäidustuste olemasolu (tavaliselt on see ajutine nähtus);
 • viirusevastaseid ravimeid moodustavate komponentide täielik talumatus;
 • eeldusel, et seda tehnikat on juba kasutatud, kuid tulemust ei ole saadud (reeglina pole põhjust samu ravimeid uuesti kasutada);
 • kõrge hind - hoolimata asjaolust, et geneerilised ravimid on odavamad kui originaalviirusevastased ravimid, jäävad need mõne patsiendi jaoks siiski liiga kalliks.

Kõigil neil juhtudel püüavad spetsialistid aeglustada haiguse arengut, samuti tsirroosi (kompenseeritud või dekompenseeritud), fibroosi ja maksavähi (hepatotsellulaarne kartsinoom) esinemist. Sel eesmärgil määratakse patsiendile spetsiaalsed ravimid. HCV raviks kasutatakse reeglina meetmete kompleksi.

Kehtivad HCV raviskeemid

Uuenduslike otsese toimega viirusevastaste ravimite tulekuga on muutunud ka raviskeemid. Spetsialistid on välja töötanud mitu ravirežiimi, mis on pärast kliiniliste uuringute seeriat heaks kiidetud..

Sofosbuvir + Daclatasvir: kasutatakse hepatiit C 1, 2, 3, 4 genotüüpide korral komplikatsioonide ja kaasnevate infektsioonide korral ning ilma nendeta.

Sofosbuvir + Ledipasvir: ette nähtud esimese ja neljanda HCV genotüübi jaoks komplikatsioonide ja nendega seotud nakkuste olemasolul ja puudumisel.

Sofosbuviir ja Velpatasvir: näidustatud kasutamiseks kõigil kuuel C-hepatiidi genotüübil koos komplikatsioonide ja kaasneva infektsiooniga või ilma.

Mõnel juhul saab kõiki neid skeeme täiendada teise ravimiga - Ribaviriiniga. Selle annus arvutatakse tavaliselt eraldi..

Õige toitumine ja tervislik eluviis

C-hepatiit ei ole täna lause ja juba on olemas ravimeid ja tehnikaid, mis suudavad probleemiga toime tulla ja anda positiivse tulemuse. Probleemi ei saa eirata. Kui ta ilmus, tuleb tema poole pöörduda. Kuid lisaks ravimitele peate järgima ka sobivat eluviisi ja pidama kinni dieedist.

Dieet on ette nähtud maksa töö normaliseerimiseks, sapi eraldumiseks, seedimise parandamiseks ja seedetrakti põletikuliste protsesside ennetamiseks. Hepatiidi korral näidatud dieedi põhireeglid (tabel nr 5) hõlmavad järgmist:

praetud, soolatud, suitsutatud, vürtsika tagasilükkamine, eelistatakse keedetud või aurutatud toitu;

 • söögid murdosade kaupa 5-6 korda päevas;
 • tugev joomine - vähemalt 1,5 liitrit vett päevas;
 • valgusisaldus päevases dieedis ei tohiks ületada 100 grammi, rasv - kuni 100 grammi, süsivesikud - kuni 450 grammi (sellest kuni 50 grammi suhkruid - kuni 50), sool - kuni 10 grammi.

Keelatud toitude hulka kuuluvad:

 • alkoholi sisaldavad joogid;
 • mitmesugused vürtsid, praetud toidud, soolatud, konserveeritud, suitsutatud, marineeritud tooted;
 • rasvaste sortide lihapuljongid, kala, liha, linnuliha;
 • kondiitritooted, jäätis, šokolaad;
 • mis tahes rasvad (kondiitritooted kreemide, margariini, loomsete rasvade kujul);
 • kohv, kange tee, gaseeritud magusad joogid;
 • soolatud tüüpi kõvad juustud; kõrge rasvasisaldusega piimatooted;
 • hapuoblikas, sibul, redis, küüslauk, redis, kaunviljad, spinat;
 • hapud marjad ja puuviljad.

Suitsetajatel on parem loobuda halvast harjumusest. Samuti on soovitatav oma igapäevast rutiini normaliseerida. Füüsiline aktiivsus peaks olema mõõdukas, täielik uni. Piisav väljas viibimine on teretulnud..

Ennetavad toimingud

Praeguseks puudub C-hepatiidi vaktsiin. Aastate jooksul on teadlased selle küsimusega tegelenud. Käimas on aktiivsed viiruse stabiilsed valgud, mis esinevad kõigis selle genotüüpides ja alamliikides, et antikehi saaks selles toota. Maailma parimad laborid uurivad kaasaegseid geenitehnoloogia tehnoloogiaid, mis võiksid kaasa aidata vaktsiini loomisele. Täna on C-hepatiidi ennetamiseks mõeldud vaktsiini väljatöötamiseks mitu iseseisvat projekti.

Nakkuse vältimiseks või vähemalt nakatumisohu vähendamiseks peaksite järgima lihtsaid käitumisreegleid.

Püsiva seksuaalpartneri puudumisel tuleks sugu alati kaitsta (kondoomide kasutamine).
Narkootikumide kasutajatel tuleb süstida ainult ühekordselt kasutatavaid süstlaid (süstla või kasutatud nõela kasutamine on rangelt keelatud)..

Järgige isikliku hügieeni reegleid (maniküürikäärid ja muud tööriistad, pardlid, hambaharjad peavad olema individuaalsed).

Meditsiiniasutuste töötajate ohutusmeetmete järgimine.

Ilusalongis, hambakliinikus või tätoveerimissalongi külastades veenduge, et need vastaksid kõigile sanitaar- ja hügieenistandarditele, kasutaksid ühekordselt kasutatavaid tööriistu, korduvkasutatavaid materjale või tööriistu.

Kui pereliikmete hulgas on mõni HCV-ga nakatunud inimene, pole see paanikaks. Nagu teate, võite sellest nakatuda ainult vere kaudu. Seetõttu on elementaarsed ohutuseeskirjad ülejäänud pere jaoks usaldusväärne kaitse. Nakatumine kontakti kaudu ja majapidamises pole võimalik. Haigestunud inimese abikaasa satub riskitsooni, kuna patogeen levib ka sugulisel teel. Seetõttu peaksid abikaasad vahekorra ajal kindlasti kasutama kondoome.

Kui kehas on viirus juba avastatud, ei pea te lootma ainult alternatiivmeditsiinile. Rahvapärastel retseptidel on reeglina toetav toime, kuid need ei suuda viirusega toime tulla. See tehnika sobib lisameetmetena, kuid ei toimi peamise raviviisina. Mida varem C-viirushepatiidi diagnoosiga inimene täieõiguslikku uimastiravi alustab, seda tõenäolisem on ta taastumine.

Osta Sofosbuvir ja Daclatasvir

NimiRiikTootjaKursuse hindTellimaMilliste genotüüpide jaoks
Osta Sofosbuvir + Velpatasvir
Osta Velpanat HIT MÜÜK!IndiaNatcouuri hindaOstakõik
Osta Velasof PARIMA MÜÜK!IndiaGeterouuri hindaOstakõik
Osta LucisovelSri LankaLuciusuuri hindaOstakõik
Osta Vihep SVVenezuelaVargasuuri hindaOstakõik
Osta Sofosbuvir ja Daclatasvir
Osta Hepcinat Plus HIT MÜÜK!IndiaNatcouuri hindaOsta1, 2, 3
Osta Sofovir ja DaclahepIndiaGeterouuri hindaOsta1, 2, 3
Osta Sovihep ja DacihepIndiaZydusuuri hindaOsta1, 2, 3
Osta Lucisof ja LucidacSri LankaLuciusuuri hindaOsta1, 2, 3
Osta Vihep ja Dacvir PARIMAD MÜÜGID!VenezuelaVargasuuri hindaOsta1, 2, 3
Osta Sofosbuvir + Ledipasvir
Osta Hepcinat LPIndiaNatcouuri hindaOsta14
Osta ledifosIndiaGeterouuri hindaOsta14
Osta ledihepIndiaZydusuuri hindaOsta14
Osta LucisoleSri LankaLuciusuuri hindaOsta14
Osta Vihep SL HIT MÜÜK!VenezuelaVargasuuri hindaOsta14

Tasuta C-hepatiidi ravi alates 2020. aastast Moskvas ja Venemaal

Sõtku maks osariigist. Kõik tasuta C-hepatiidi raviprogrammi kohta

WHO andmetel põeb Venemaal kroonilist C-hepatiiti 4,7–6 miljonit inimest. Viimastel aastatel on see arv kolmekordistunud, ehkki täpsed andmed on elanike eest varjatud. Ekspertide sõnul viitab see arv ametlikult registreeritud patsientidele. Võimalik tuvastamata nakatunute arv Venemaal ulatub 5,8 miljonini. Tegelikult on patsiente palju rohkem.

Igal aastal registreeritakse Venemaal enam kui 50 000 uut kroonilise C-hepatiidi juhtu..

C-hepatiidi katvus riikliku raviga on 13 korda väiksem, kui on vaja epideemia peatamiseks riigis (andmed ravivalmiduse koalitsiooni ekspertidelt). Tervishoiuministeeriumi pressiteenistus teatab, et sooduskategooriasse mittekuuluvad kodanikud saavad tasuta abi, kuid ei paku ravimeid.

Millised need kategooriad on ja kellele võib loota riigi toetus, kaalume edasi. Aastas sureb maailmas C-hepatiiti üle 400 000 nakatunud inimese.

Eelmisel aastal toetati raviks ravimite väljastamise vormis 9661 patsienti, mida on 13 korda vähem kui vaja ja vaid 2% abivajajate koguarvust. See tähendab, et 98% Venemaal C-hepatiidiga patsientidest ei saa ravi.

Venemaal saavad ametlike ja mitteametlike andmete kohaselt tasuta abi enam kui 10 miljonit C-hepatiidi patsienti ja 10 000 neist.!

Üksinda ravitavaid patsiente on mitu korda rohkem kui neid, kes saavad riigilt ravimeid.

Teaduste doktor Igor Nikitini sõnul on selline olukord tingitud rahaliste vahendite vähesusest ja piirkondlike eelarvete halvast haldamisest. 5% registreeritud patsientidest saab ravi - see on tühine protsent. Nikitin selgitas ka, et iga piirkond peaks võimaldama C-hepatiidiga patsientidele juurdepääsu ravimitele. Kuna kroonilise viirushepatiidi ravi on põhiline kohustusliku tervisekindlustuse programm.

Tervishoiuministeeriumi kaudu toimuvate tsentraliseeritud hangetega pakutakse ravimitega aga vaid 15 piirkonda 85-st. Ravimitega varustatumad piirkonnad on Moskva (45% koguarvust), Krimm (9,2%), Moskva piirkond (5,6%)..

Ligikaudu 96% patsientidest on täiskasvanud, neist 82% on töövõimelised kodanikud. Kui föderaalsel tasandil ei tehta otsust suurendada Vene Föderatsioonis viirusevastase ravi ulatust, kahekordistub komplikatsioonide suremus.

Kellel on õigus saada tasuta kohtlemist?

Vene Föderatsiooni põhiseadus sätestab selgelt õiguse tasuta arstiabile igal riigi kodanikul. Tasub kohe mainida, et keegi ei anna garantiisid sooduskohtlemise saamiseks. Kalli ravi valdkonnas, nagu ka C-hepatiidi puhul, valitseb täielik kaos, mida juhivad sageli bürokraadid ja meditsiiniametnikud. Seetõttu peab iga kodanik teadma oma õigusi ja nõudma nende järgimist.

Programmi protseduur

Kõik algab külastusega nakkushaiguste spetsialisti juurde kogukonna kliinikus, mis viib läbi esmase läbivaatuse. Pärast diagnoosimist peate saama saatekirja piirkondlikku hepatoloogiakeskusesse. Siin tehakse põhjalik uuring (täpsustatakse vereanalüüsid, biopsia või maksa elastograafia) ja määratakse viirusevastane ravi.

Tähtis! Kliiniku nakkushaiguste spetsialist peab teadma, millises meditsiiniasutuses viirushepatiiti ravitakse, ja andma sinna saatekirja. Ärge registreerige haiguslehel, vaid andke juhised plommide ja allkirjaga ametlikule vormile.

Pärast diagnoosi kinnitamist, haiguse kulgu iseloomustavate tunnuste, kaasnevate tüsistuste väljaselgitamisega tehakse lõplik otsus viirusevastase ravi vajaduse kohta arstide konsultatsioonil. Sel juhul räägime ravist CHI raames.

Lühidalt kirjeldatud olukord näib tegelikult mõnevõrra erinev. See pole nii lihtne. Arstid üritavad reeglina varjata tasuta meditsiiniteenuste võimalust, seletades seda asjatu bürokraatiaga, erinevate paberite ja tõendite kogumise vajadusega. Juhtus nii, et Venemaal on riigipoolset tuge äärmiselt keeruline rakendada - tuleb teha suuri jõupingutusi.

Mõnes Vene Föderatsiooni piirkonnas on tasuta raviga seotud olukord veelgi halvem - siin saate abi loota ainult siis, kui teil on HIV + B- (C- või C-hepatiit) nakkus. Ainuüksi hepatiidi käes hoidmisest ei piisa. Ja see toimub kaasaegsete tõhusate ravimeetodite juuresolekul, mis võimaldavad teil viirusest igavesti vabaneda 100% tõenäosusega.

Nende diagnoosimise kinnitamiseks kulub 2013 aastat, kui lähenemisviis ei muutu ja viiruse likvideerimise kiirus ei suurene.

Otsus võtta meetmeid C-viirushepatiidi tasuta raviprogrammi loomiseks põhines sellel, et nakkus on terviseregistris ametlikult loetletud sotsiaalselt ohtliku ja surmaga lõppeva haigusena.

Tervishoiuministeerium selgitas, keda ravitakse kõigepealt C-hepatiidist

Suurim saadaolev programm on riiklik terviseprojekt. Teatavate kodanike kaasamine osalejatesse on väga valus ja keeruline, kuna puudub ühtne föderaalne programm ja õiguslik alus. Ühelt poolt pole kasu saamisel takistusi, teisalt puudutab see peamiselt interferoonravi, millest patsiendid loobuvad üha enam moodsate otsese toimega viirusevastaste ravimite kasuks.

Arstide konsultatsioonil moodustatud prioriteedinimekirjad. Esiplaanil on ravi saamise õigus järgmistel „tingimuslikult jõukatel kodanikel”:

 • 3. ja 4. staadiumi maksafibroosiga patsiendid;
 • HCV-ga seotud ekstrahepaatiliste ilmingutega patsiendid;
 • meditsiinipersonal;
 • naised reproduktiivses eas, kes plaanivad rasedust, IVF-i näidustuste korral;
 • patsiendid, kellel on hemofiilia ja muud hemostasiopaatiad ning kellel on HIV-nakkus ja HBV-nakkus;
 • patsiendid, kes saavad hemodialüüsi või peritoneaaldialüüsi;
 • patsiendid enne või pärast maksa siirdamist.

See loetelu ei ole ega jää rasedaks, imetavatele naistele, psüühikahäiretega inimestele, diabeetikutele ja hüpertensiooniga patsientidele. Nad ja kõik teised, kellel on väljakujunenud ja kinnitatud diagnoos, seisavad reas, ootavad tiibadesse. Kui teil veab ja fibroos hakkab kiiremini arenema, jääb keegi kahe silma vahele. Kuid kas tasub oma eluga riskida? Kahjuks on praktikas ohtlike tagajärgedeni jõudnud inimestele tasuta teraapia antud. Ära absoluutselt kohtle kedagi.

Liini oodates võite surra

Kui inimene saab diagnoosi teada, püüab ta leida kõige tõhusama ja kiireima ravi, eelistatavalt riigi kulul. Ja tal on õigus seda teha. Kuid tegelikult olid kõik tema katsed ebaõnnestunud. Ta registreerub, saab ritta ja ootab 2-3 aastat. Siis kas sureb tüsistuste eest või jätab viimase usaldusväärsega hüvasti ja lõpetab ootamise, võimaldades haigusel haarata mitte ainult keha, vaid ka mõtteid. 2 aasta pärast areneb tsirroos, patsient läheb haiglasse, kus talle süstitakse albumiini ja muid ravimeid.

Riigiabi saab aastas 10 000 inimest. Umbes 60 000 uut juhtumit.

Võimalused nende 10 000 hulka pääseda on miljonist. Ehkki selget strateegiat ja föderaalset plaani pole, tuleb loota ainult iseendale. Kas tõesti on vaja kaasaegse ravi juuresolekul oodata aastaid oma järjekorda, et juba niigi kadunud aega veeta? Põhimõtteliselt uute muutuste ootamine otseste viirusevastaste ravimitega tasuta ei ole seda väärt - interferoon on riigile alati odavam, haigetele aga mitte.